Uploaded by sheida.delgoshaei

Planering i biologi åk 9

Planering i biologi åk9
Arbetsområde: Hjärta, blodomlopp, immunförsvar och andning
Tidsperiod: V. 5-11
Undervisningsmaterial: Biologispektrum, Liber AB, arbetshäfte 1-5
Det här området handlar om hjärtat, blodomloppet, andningssystemet,
reningssystemet samt immunförsvaret.
Syftet med detta arbetsområde enligt Lgr 11
Genom undervisning i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
1
Centralt innehåll
Undervisningen skall behandla följande centrala innehåll:
 Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt
förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och
resistenta bakterier.
 Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan
och andra organismer.
 Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Arbetssätt
 Gemensamma genomgångar och demonstrationer
 Gemensamma och individuella laborationer
 Grupparbete
När du har arbetat med avsnittet hjärta, blodomloppet, andningsorganet, reningssystemet samt immunförsvaret ska du:
Hjärta och blodomloppet








Förklara blodets uppgifter
Känna till blodets beståndsdelar
Förklara blodkropparnas uppgifter
Känna till olika blodkärlen och deras uppgifter
Känna till olika blodgrupper och förklara vilken betydelse har dessa vid blodgivningen
Förklara vad höghöjdsträning och bloddopning innebär
Förklara hur det stora- och det lilla kretsloppet går till
Känna till hjärtats uppbyggnad
2



Förklara vad har kranskärlen för uppgift
Förklara vad puls och blodtryck innebär
Känna till och förklara olika sjukdomar som berör blodet och hjärtat
Andningssystemet




Förklara de organen som ingår i andningssystem
Förklara hur gasutbyte i lungblåsorna går till
Förklara hur andningsprocessen går till
Berätta om sjukdomar och besvär i luftvägarna
Reningssystemet


Förklara njurarnas viktigaste uppgifter
Kunna de olika delarna i njurarna
Immunförsvaret
Förklara:










begreppen vävnadsvätska, lymfa, toxiner
vilka uppgifter immunförsvar har
skillnader mellan bakterier och virus
hur det yttre kroppsförsvaret fungerar
lymfkörtlarnas uppgifter
vad händer när ätarceller inte orkar stå emot bakterier eller virus
vad betyder att man är immun mot en sjukdom skillnad mellan vaccinering och serumbehandling
vad betyder att bakterier är resistenta
skillnaden mellan infektion och inflammation
vilka uppgifter får man genom att kolla sänkan och Hb
3
Bedömning
Jag kommer att bedöma dina förmågor enligt följande:




Läxförhör
Prov
Laborationer och laborationsrapporter
Muntliga diskussioner och grupparbete på lektionerna
4
Vecka
Läxor/läxförhör
Självskattning/kommentar
Mål 1 & 2
Hur tycker Du veckan har gått för dig? (Ringa in)
Förklara blodets
uppgifter
Mindre nöjd
Jätte nöjd
Jag behöver mer hjälp att förstå följande
uppgifter……………………….
Känna till blodets
beståndsdelar
Jag har gjort alla uppgifter utan
svårigheter…………………….
Förklara
blodkropparnas
uppgifter samt om
olika blodgrupper
Vecka
nöjd
Läxor/läxförhör
Självskattning/kommentar
Mål 3:
Läxa: Introduktion till hjärtats
Hur tycker Du veckan har gått för dig? (Ringa in)
Känna till hjärtats
uppbyggnad
olika delar
Häfte
Mindre nöjd
nöjd
Jätte nöjd
Jag behöver mer hjälp att förstå följande
uppgifter……………………….
Jag har gjort alla uppgifter utan
svårigheter…………………….
5
Vecka
Läxor/läxförhör
Mål 4:
Blodomloppet, det
lilla och det stora
kretsloppet
Självskattning/kommentar
Hur tycker Du veckan har gått för dig? (Ringa in)
Mindre nöjd
nöjd
Jätte nöjd
Jag behöver mer hjälp att förstå följande
uppgifter……………………….
Jag har gjort alla uppgifter utan
svårigheter…………………….
Mål 5:
Andningssystemet
&
Syrets väg från luft till
blod
Läxa
: Laborationsrapport
”Ta pulsen” lämnas in på
onsdag vecka 5.
Hur tycker Du veckan har gått för dig? (Ringa in)
Mindre nöjd
nöjd
Jätte nöjd
Jag behöver mer hjälp att förstå följande
uppgifter……………………….
Jag har gjort alla uppgifter utan
svårigheter…………………….
6
Vecka
Läxor/läxförhör
Självskattning/kommentar
Hur tycker Du veckan har gått för dig? (Ringa in)
Mål 6
Reningssystemet
&
Immunförsvaret
Mindre nöjd
nöjd
Jätte nöjd
Jag behöver mer hjälp att förstå följande
uppgifter……………………….
Jag har gjort alla uppgifter utan
svårigheter…………………….
Mål 7
Immunförsvaret
Hur tycker Du veckan har gått för dig? (Ringa in)
Laborationsrapport
”Blodkroppar och
nöjd
Jätte nöjd
blodgrupper” lämnas in på Mindre nöjd
tisdag
Jag behöver mer hjälp att förstå följande
uppgifter……………………….
Jag har gjort alla uppgifter utan
svårigheter…………………….
7
Vecka
Prov
Läxor/läxförhör
Självskattning/kommentar
Hur tycker Du veckan har gått för dig? (Ringa in)
Mindre nöjd
nöjd
Jätte nöjd
Jag behöver mer hjälp att förstå följande
uppgifter……………………….
Jag har gjort alla uppgifter utan
svårigheter…………………….
8