Begreppsläxa v 11. Fil

advertisement
Begreppsläxa V 11 - ”Identitet och livsfrågor, Etik”
Läxförhör på fredag v 11
Filosofi
Vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron,
vetandet och moralen – dvs. kring ”livets mening” och vad som är
”rätt och fel”.
Altruism
Osjälviskhet - att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse
än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
”Snäll – utan baktanke”
Omtanke
Omtänksamhet, omsorg, hänsyn.
Liknelse
Jämförelse där man liknar en sak eller företeelse med en annan.
- m.a.o. att försöka förklara något med en annan händelse.
Girig
En som är alltför starkt inriktad på att komma åt och äga föremål,
pengar osv. – ”ägandefixerad”
Tolerant
Förstående, tillåtande. Acceptera av andras rätt att tycka och
försvara sina åsikter även om dessa står i strid med ens egna.
Förtryck
Tvång, terror. Leva maktlös under andras styre och bestämmande.
Jämlikhet
Alla individers lika värde – alla människor är lika mycket värda.
Exempelvis i en demokrati där alla människor har en röst oavsett om
man är rik eller fattig, man eller kvinna osv.
Jämställdhet
Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
Minska skillnader mellan olika grupper av människor.
Nödställd
Någon som lider nöd, någon som inte har det som man behöver för
att kunna leva ett uthärdligt liv.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards