Pedagogisk planering

advertisement
Pedagogisk planering Kemi
”Ämnenas smådelar”
6b
Joseph Hitti
[email protected]
Vecka
2
Måndag (kl 12.00-13.20)
Fredag (kl 13.30-14.40)
Fysikalisk/Kemisk förändring
Lab L04
3
Atombegreppet/Kemiska
förkortningar
Läxförhör: Kemiska
förkortningar
Grundämnen / Kemiska
föreningar
Film: kemiska föreningar
4
Grundämnen / Kemiska föreningar Läxförhör: Kemiska föreningar
Kemispråket/Alkemi
5
Reak onsformel
Repe
on
6
LOV
Kunskapskontroll sid 37-51
7 Genomgång Kunskapskontroll
Utvärdering
Download