Pedagogisk planering

advertisement
Pedagogisk planering
Djur
6B
Joseph Hitti
Joseph Hitti ([email protected])
1. Arbetsområde:
Vi kommer att jobba med följande centrala innehåll (Lgr 11)
•
•
•
•
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska
samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och
fiske.
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar
den.
Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
2. Arbetets utförande:
Vecka
39
Måndag 12.00-13.20
Fredag 13.30-14.40
Urdjur och svampdjur + Nässeldjur
s27-29
41
Introduktion av kursen
Vad är liv?
Djurens indelning s. 21
Maskar + Tagghudingar
s.30-31
Leddjur s. 34-43
42
43
Groddjur och kräldjur s. 47-49
E-Val
44
45
LOV
Repetition​+ skrivtid
40
Blötdjur s. 32-33
Ryggradsdjuren och
Fiskar s. 44-46
Fåglar s. 50-53
Däggdjur s. 54-59
LOV
Kunskapskontroll med
anteckningar – Djur
Download