Livets Utveckling

advertisement
Livets Utveckling
Biologi
Av: David Teske
Det första livet
 Vad betyder ”liv”? Något som andas, växer, tar upp näring,





gör sig av med näringsämnen, fortplantar sig,
Levande varelser kallas för organismer
Allt levande består av celler, en sorts byggsten
En del består av endast en cell, tex bakterier, medans andra
organismer består av flera miljoner, tex människan
Alla celler har utvecklats ur en enda ”urcell”, även flercelliga
organismer.
3,5- 3,6 miljarder år sedan
Livets början
 Olika teorier om hur livet uppstod.
- Rymden
- Jordskorpan under haven
- I vatten
- (Slump)
- (Skapelse)
 Bakterierna var det första livet. Skapade syrgas med hjälp av
ett ämne som heter klorofyll. Processen kallas
fotosyntesen. Förutsättning för livet på land.
Cyanobakterier- algblomning
Fossiler
 Fossiler berättar hur gammalt något är och hur livets
utvecklats.
Svåra ord
 Autotrof, organismer som gör sin egen näring, t.ex. växter
och bakterier
 Heterotrof, organismer som behöver äta andra för att få
energi, t.ex. djur och svampar
 Prokaryoter= encelliga organismer, t.ex. bakterier
 Eukaryoter= flercelliga organismer, t.ex. växter och djur
Evolution
 Hur livet utvecklats kallas för evolution.
 Naturliga urvalet: bäst anpassade till livsmiljön överlever
och kan föröka sig.
 Charles Darwin(1809- 1882), Om arternas uppkomst.
 Film om Evolution
Haven
 Toffeldjur
 Svampdjur och nässeldjur
 Blötdjur, kräftdjur
 Fiskar- broskfiskar
Land
 Groddjur
 Kräldjur- Dinosaurie
 Däggdjur
Systematik
 Hur man delar in olika organismer
 Baseras i stora drag på hur växter och djur ser ut samt sättet de
fortplantas på
 Livet på jorden delas in i 3 domäner, 3 huvudgrupper
 Carl von Linné (1707-1778)
 Växter, djur och svampar delas i sin tur in i 3 olika riken.
Riken delas i sin tur in i familjer, släkten och ner till varje
enskild art.
Download