Livets utveckling på jorden

advertisement
Livets utveckling på jorden
Biologiboken s. 320-322
1. Jorden har funnits i 4,5 miljarder år. När utvecklades de första encelliga organismerna i havet?
2. Varför kunde de första levande organismerna inte utvecklas på land?
3. Vilka var de första organismerna som hade fotosyntes?
4. När utvecklades organismer med fotosyntes i havet?
5. Vilka två ämnen producerar alla organismer som har fotosyntes?
6. I och med fotosyntesen bildades också ett ämne som innehåller tre syreatomer, O3. Vad heter
ämnet, och vilken nytta har alla landlevande organismer av det?
7. När utvecklades de första flercelliga växterna och djuren?
8. Varför kan man säga att de första flercelliga djuren tog ett steg i riktning mot organismer med
olika organ?
9. Vilka grupper av organismer var de första som utvecklades på land?
10. Varför kan man säga att växter och insekter genomgick en positiv utveckling tillsammans?
11. I vilken miljö utvecklades de första ryggradsdjuren?
12. Vad var utmärkande för dessa ryggradsdjur?
13. Vilka var de första ryggradsdjuren på land?
14. Varför kan man säga att den djurgruppen fortfarande har kvar en ”fot i vattnet”?
15. Varför kunde de landlevande ryggradsdjuren utvecklas till allt större arter?
16. Vilken grupp av ryggradsdjur utvecklades ur groddjuren?
17. Från vilken djurgrupp har dagens kräldjur, fåglar och däggdjur utvecklats?
Download