Begreppsläxa V 20 – ”Information och kommunikation”

advertisement
Begreppsläxa V 20 – ”Information och kommunikation”
Läxförhör på fredag 19 maj.
Media
Kanal för informationsspridning, som nyhetstidningar, TV, radio,
internet.
Allmänheten
Medborgarna; folket i ett samhälle.
Grundlagar
De fyra grundlagarna som hela lagstiftningen är uppbyggd på.
Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen
och Yttrandefrihetsförordningen.
Censur
När statliga myndigheter granskar tidningar, litteratur, film och annat
och tar bort det staten tycker är opassande innan det får publiceras för
allmänheten.
Propaganda
Att med olika övertalnings- och argumentationsknep sprida en åsikt.
Trumma in ett budskap.
Passiv
Overksam, motsatsen till aktiv
Aktiv
Verksam, driftig; som deltar på ett livaktigt sätt.
Recensera
Att göra en recension – dvs. skriva vad man tycker om en text, en bok,
en film eller en teaterföreställning som man sett.
Bransch
Olika delar av näringslivet; t.ex. bilbranschen, skogsbranschen,
byggbranschen eller livsmedelbranschen.
Politik
Processen att styra eller påverka utvecklingen i ett land.
Könsroll
Föreställningar i ett samhälle om hur män och kvinnor borde bete sig,
klä sig, arbeta med - och så vidare.
Download