Ämnesövergripande kunskapskontroller - Mattias SO

advertisement
Ämnesövergripande
kunskapskontroller
FÖRBEREDELSER FÖR
ÅK 5
SAMHÄLLSKUNSKAP
Massmedia och reklam
Kvinnor och män skildras olika i medier. Tjejer
förknippas ofta med smink, kläder och skönhetsprodukter.
Killar ofta med sport, träning eller teknikprylar.
Förr i tiden var kvinnan ofta hemma och tog hand om
barnen och hemmet och mannen gick till arbetet och
tjänade pengar. Idag är det inte så lika mycket.
Könsroll = hur många förväntar
sig att män och kvinnor ska vara
i speciella situationer.
Skolan förr och nu
 Idag i Sverige går alla barn i skolan, ingen
behöver arbeta för att få pengar. Vi har skolplikt
vilket betyder att du är tvungen att gå i skolan
samtidigt som det är en rättighet.
 Barn har i Sverige rätt att lära sig läsa, skriva
och räkna.
 Demokrati inom skolans värld innebär att du
som elev kan vara med och bestämma tex
i klassråd, matråd eller elevråd.
Pengar och ekonomi
 I en familj är de vanligaste inkomsterna lön och
bidrag. Lön får den vuxne för det arbete man gör.
Bidrag är pengar man får från staten, tex barnbidrag om
man uppfyller ett visst villkor.
 Alla som arbetar betalar en del av i sin lön i skatt,
ungefär 30% av det du tjänar går till skatt.
 Skatten går till att betala för skolor, sjukhus, polis,
brandkår, bibliotek, vägar, bussar, tåg, olika bidrag med
mera.
Budget
 En budget är en plan över hur pengarna man har ska
fördelas.
 En familj kan göra en budget över sina pengar för att de ska
räcka till allt man behöver.
 Sverige gör en budget över hur skattepengarna ska fördelas
för att räcka så länge som möjligt.
 Förr i tiden innan vi hade pengar att
köpa saker för bytte vi saker med
varandra. Pengar har gjort det
lättare att köpa vad man vill, när
man vill.
Lagar och regler
 I Sverige måste alla följa de lagar som finns. Om man
inte gjorde det skulle det bli kaos. Polisen
ansvarar för att vi följer lagarna.
 En regel är ingen lag men ändå ofta något du
måste följa. Det finns regler i skolan, ofta hemma
eller i samhället. Det kan vara att vänta på sin tur,
stå i kö, räcka upp handen osv.
Politik
 Just nu är socialdemokraterna det parti som har
mest makt i Sverige.
 För att bestämma vilket parti som ska få mest makt
röstar alla vuxna vart 4:e år i riksdagsvalet. För att
få rösta måste man vara över 18 år och svensk
medborgare. Man röstar på det parti man tycker har
bäst åsikter.
Download