Elevråd Vivallaskolan 6-9

advertisement
Vivallaskolans elevråd år 6-9
Datum: 28/02/2012
Närvarande: Sara, Akademin
Mohammed, Alfa C
Khalid, Delta A
Khalil, Delta B
Mergim, Delta B
Rafah, Delta A
Shams, Alfa A
Carolina, Alfa D
Vanessa, Alfa B
Mötet öppnades av vice ordföranden Mergim:
Klassråd:
Delta B: Eleverna tycker inte att de får de hjälp dem behöver på musiken av den nya musik
läraren Jonny, och eleverna vill byta musik profil men får inte av lärarna, Andreas ska ta upp
det i Ledningsgruppen.
Delta A: Eleverna i klass 8A vill att vivallaskolan 7-9 ska ha oftare matråd de har åsikter men
får inte säga något eftersom det är väldigt lite matråd Sekreteraren Khalil ska ta upp det vid
nästa matråd.
Alfa B: Alfa B undrar när våran nya hall kommer vara klar, Andreas kan svara direkt på den
frågan, han sa att enligt planerna ska den stå klar i December 2012 och det kommer vara
förändringar i den som till exempel två våningar och läktare.
Nästa möte 27/03/2012
Mötet avslutas av vice ordföranden.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards