Alfa Laval åter till Stockholmsbörsen

advertisement
PRESSMEDDELANDE
24 april 2002
Alfa Laval Group
Box 73
SE-21 00 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 70 00
Fax: +46 46 30 68 60
www.alfalaval.com
Alfa Laval åter till Stockholmsbörsen
Alfa Laval AB återintroduceras på Stockholmsbörsen i samband med en
nyemission och en försäljning av aktier från existerande ägare. Alfa Laval är en
global, marknadsledande leverantör av processtekniska specialprodukter.
•
Priset per aktie i erbjudandet kommer att fastställas inom intervallet 108 kr – 140 kr.
•
Erbjudandet omfattar upp till 65 miljoner aktier.
•
Kapitalförstärkning av Alfa Laval om 3 000 MSEK.
•
Försäljning av cirka 37 miljoner aktier från huvudaktieägarna, Industri Kapital 2000fonden, Tetra Laval och vissa ledande befattningshavare.
•
Det totala erbjudandet uppgår till cirka 7 600 MSEK vid ett pris i mittpunkten på
intervallet.
•
Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och utomlands,
privatpersoner i Sverige och anställda i Alfa Laval i de nordiska länderna.
•
Priset per aktie förväntas komma att meddelas den 14 maj.
•
Aktierna kommer att noteras och handlas på Stockholmsbörsens O-lista med start
den 15 maj under symbolen ”ALFA”.
Alfa Laval är ett av Sveriges äldsta internationella företag och en globalt ledande
leverantör av specialiserade produkter och systemlösningar inom nyckelteknologierna
centrifugal separation, värmeöverföring och flödeshantering. Koncernen grundades 1883
och var börsnoterat i 90 år, fram till 1991 då det förvärvades av Tetra Pak och därmed
blev privatägt. I augusti 2000 förvärvade Industri Kapital 2000-fonden majoriteten av
aktierna i företaget från Tetra Laval-gruppen.
This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United
States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Alfa
Laval AB does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of
securities in the United States. Any offer of securities to be made in the United States will be made by means of an
offering memorandum, which will contain detailed information about the company and its management and financial
statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States,
Canada or Japan. It may be unlawful to distribute this announcement in certain other jurisdictions. The information in this
announcement does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.
Stabilisation/FSA.
sida 2/2
Ämne
Alfa Laval åter till Stockholmsbörsen.
Under de tre senaste åren har Alfa Laval successivt fokuserat verksamheten och
genomfört ett effektivitetshöjande program innebärande en mer kundorienterad
organisation, samtidigt som väsentliga kostnadsbesparingar uppnåtts.
Alfa Lavals styrelse har gjort bedömningen att tillfället nu är det rätta att ansöka om
notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsen, vilket kommer att stödja Alfa Lavals
fortsatta utveckling.
För 2001 uppgick Alfa Lavals försäljning till 15 830 MSEK och justerade EBITA
(rörelseresultat före jämförelsestörande poster och avskrivningar på goodwill och övriga
övervärden) till 1 738 MSEK.
”Vi ser fram emot noteringen på Stockholmsbörsen. Börsintroduktionen innebär att vår
finansiella ställning stärks och ger oss utrymme för ytterligare tillväxt och expansion.
Därutöver kommer den förstärkning av profilen som noteringen innebär att ge extra
stimulans till bolaget och dess anställda”, säger Sigge Haraldsson, VD och koncernchef
för Alfa Laval.
”Vi har varit mycket nöjda med Alfa Lavals utveckling under vår ägo. Redan vid vårt
förvärv av Alfa Laval såg vi en börsnotering som ett logiskt steg i bolagets framtida
utveckling. Alfa Laval, med sin starka rörelse och kundorienterade organisation, är väl
positionerat inför framtiden när företaget nu återvänder till Stockholmsbörsen”, säger
Björn Savén, VD för Industri Kapital. ”Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med
bolaget, som en av dess större aktieägare också efter börsintroduktionen.”
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige kommer att pågå från den 26 april till och
med den 10 maj 2002. Det institutionella anbudsförfarandet pågår till och med den 14
maj. Credit Suisse First Boston och Enskilda Securities har utsetts till finansiella
rådgivare och globalt huvudansvariga för erbjudandets och börsintroduktionens
genomförande.
Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska
lösningar. Vår utrustning, våra system och vår service bidrar till att förbättra prestandan i
våra kunders processer. Om och om igen. Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och
transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel
och stärkelse. Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100
länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Ytterligare information återfinns på www.alfalaval.com
För ytterligare information, kontakta även:
Peter Torstensson
Informationschef, Alfa Laval
Tel +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
[email protected]
www.alfalaval.com
sida 3/2
Ämne
Alfa Laval åter till Stockholmsbörsen.
www.alfalaval.com
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards