13 veckor

advertisement
13 veckor
18 veckor
År 7 Allmänt och Sverige
År 8 Sv med Europa som referens
År 9 Världen
HT
Samfund
Re
Livsfrågor/identitet
Ung idag
Hållbar utveckling
Förnybar energi
Sårbara platser
Världshandel
Re
Sh
Re, Ge
Ge
Ge
Hi
Franska revolutionen
ismer
Hi
SH, HI
EU m.m.
SH, Ge
VT
Industrialiseringen
Välfärdssamhället
Demografi
Fältstudier
Hi, (Ge)
Sh
Ge
Ge
Arbetsliv
Prao
Ekonomi
Sh
Sh
Sh
Islam & judendom
Re
Imperialism, kolonialism
Hi
EU – koppla till handel förr
Ung idag – utgå från eleven, prata om hållbar utveckling, energi, handel m.m. utifrån elevens
vardag, kläder, matvanor, energianvändande m.m. Etik
Hamburgare – köttfria måndagar på sjukhus och skolor, kost/klimatpåverkan
Kroppen – hälsa, sjuka och sunda kroppsideal. Rörelse, idrott
Mobil – alltid tillgängliga
Dator - energianvänd, skrota
Tröja – trender
Jeans - bomull, hållbar utveckling, vatten
Smink/skönhetsprodukter – giftiga ämnen,
Glasögon – trend, bågar utan glas http://www.youtube.com/watch?v=nHJgfk4EKcU
Klocka Solbränna – ideal, hudcancer
Banan – besprutning, arbetsförhållanden, ägarförhållanden
Deodorant – aluminiumklorid, alkohol, parfymer
Karta – koppla till våra kläders tillverkningsland. Alla kollar var två plagg är tillverkade.
Markeras på karta.
Download