Obligatorisk ursprungsmärkning på alla livsmedel

mot ion t ill nor disk a u nion e ns kongr ess
Obligatorisk ursprungsmärkning på
alla livsmedel
Som en följd av de europeiska livsmedelsskandalerna har man inom EU och dess medlemsländer
under de senaste åren mera än tidigare diskuterat om vikten av livsmedelssäkerhet och bättre texter
på förpackningarna.
Varje konsument måste ha rätt att äta säker mat och såväl i butiken som på restaurangen kunna
veta vad maten hen äter innehåller, varifrån huvudråvarorna kommer och i vilket land maten
har tillverkats. Varje köpbeslut är också ett val i fråga om arbetsvillkoren för dem som tillverkar
livsmedlen.
Bättre möjligheter att spåra livsmedlens ursprung och transparenta produktionskedjor är till nytta
inte bara för konsumenterna, utan också för dem som arbetar i branschen, eftersom myndigheterna
och fackförbunden då har lättare att övervaka att företagen i branschen följer lagar och avtal.
Nordiska Unionen måste påverka EU i syfte att främja att det för alla livsmedel blir obligatoriskt
att uppge produktens tillverkningsland på förpackningen.
Helsingfors, 17.3.2015
Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL
MOTIONER OCH FÖRSLAG 5