Elevråd 19 Februari Operation dagsverket. Välgörenhet förslag

advertisement
Elevråd

19 Februari
Operation dagsverket.
Välgörenhet förslag- samla in pengar en dag, på kvällen håller vi en
konsert med fika, inträde, och sånger från f-6. I ev. Filadelfiakyrkan.
Pengarna går till Haiti.
 Få tillbaka stuvade makaroner. Evelyn 9c pratar med mattanterna.

Pingisbord i fler enheter än A-laget.
 Få ut soffan från C-lagets kapp rum till A-laget.
 Låta alla elever få kolla på fotbolls profilens matcher.
 13 april klasskampen. (Ev. Pajätartävling, bakning i hemkunskapen för
alla klasser.)
 Kultkupen 7 maj. Bidrag behövs.
 Linda 8a tar upp om avslutning för elevrådet med Per.
 Arrangera spökvandring för 4-6, alla frivilliga kan vara med.
 Nästa elevråd hålls 5 mars 10.00 i konferensrummet. Se till att få med
alla punkter som tas upp.
Download