SBG1000, v1.3, 2010-04-07 (2) 2013-09

Demokrativeckan
Aktiviteter som inte finns med i programmet
(riktar sig inte till allmänheten)
16/10
Temadag om barnkonventionen
Tio av stadens sommarjobbare håller i en temadag för stadens alla
femteklassare på Kulturcentrum.
18/10
För barnens bästa
Seminarium om barnkonventionen och barnens rättigheter för
anställda och förtroendevalda. 9.00-11.30. Örsalen, kommunhuset
i Rissne
18/10
Öppet elevråd med politikermedverkan
Elevråd med politikermedverkan och efterföljande frågestund om
vuxenutbildning
Individ-och omsorgsförvaltningen:
Synpunktsfolder delas ut till brukare
Dialog kring FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Barn-och utbildningsförvaltningen
Duvboskolan:
-Jobbar med temat delaktighet under veckan.
-Omröstning om skolmat arrangeras under veckan (en maträtt)
-Riksdagspolitikern (även förälder på skolan) Tommy Waidelish kommer och
berättar om sitt jobb för mellanstadieeleverna
Örskolan:
Kommer att jobba med demokrati på flera sätt
-Dilemma-sketcher
-Arbete med barnkonventionen
-En friluftsdag med tema värdegrund och samarbete
SBG1000, v1.3, 2010-04-07
Ängsskolan:
Fördjupat demokratiperspektiv i undervisningen. Några ämnesinstitutioner
samplanerar sin undervisning.
Saturnus förskola:
Teater med jämställdhet som tema
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne
[email protected] • www.sundbyberg.se
TELEFON 08-706 80 00 • TELEFAX 08-733 38 36 •
2 (2)
2013-09-24
Barnen får bestämma mellanmål och vilken park vi ska besöka den veckan.
Röstning och majoriteten bestämmer
Ursviksprojektet/förskolor i Ursvik:
Milots förskola och Granatäpplets förskola arbetar med temat förskolegårdar
och platser för lek. Blir planeringsunderlag till arbetet med planeringen av
Ursviks västra delar. Initiativ från stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.
”Veckans fråga”
En ny fråga varje vecka under oktober på www.sundbyberg.se