Moderaternas syn på GP2

advertisement
Moderaternas syn på GP2-avtalet
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
Moderaternas syn på GP2-avtalet
Inlagt av Mattias Abrahamsson ons, 2014/06/18 - 18:33
Ingress:
Här förklarar vi enkelt varför vi tror på GP2 avtalet, och därför godkände det som andra Allianspartier
avstod från att godkänna.
Brödtext:
Vi måste komma framåt!
Det går inte att fördröja stadsomvandlingen ytterligare. Vi måste sätta igång nu! Egentligen för flera
år sedan. Andra partier vill låta Kirunaborna leva i ovisshet ännu längre. Det vill inte vi.
Kommunen har fått bra betalt!
Den summa pengar som LKAB betalar för mark, infrastruktur och fastigheter är väl tilltagen. Nu får vi
möjligheter att sätta igång. 3,74 miljarder är en bra startpeng. Det finns möjligheter att korrigera
felräkningar med framtida avtal.
Vi har alla möjligheter att sätta hårt mot hårt om LKAB inte skulle följa
intentionerna!
Om LKAB inte skulle följa de intentioner som finns i avtalet och Kirunaborna skulle komma i kläm,
har kommunen möjlighet att låta bli att ändra framtida detaljplaner. Kom ihåg att GP2 bara är en del
av det område LKAB måste köpa för att kunna bryta ut 1365-nivån.
Kommunens avtal lägger ribban för de privata fastighetsägarna!
Eftersom kommunen ersätts till den grad att nya, motsvarande fastigheter (till volym, funktion och
kvalitét) kan byggas, har vi svårt att se varför privata fastighetsägare skulle få något annat.
Fungerar inte detta så har vi möjlighet att göra förändringar till nästa
avtal!
Det kommer att behövas fler avtal. Om vi skulle märka att ersättningsnivån eller skrivningarna för
GP2-avtalet inte fungerar får vi helt enkelt kompensera detta med framtida avtal, exempelvis GP3
och GP4.
Vi Moderater vill arbeta framåt och se möjligheterna istället för
problemen!
Artikeltyp: Nyhetsartikel
Målgrupp: Kiruna
Relaterade politiska områden: Stadsomvandlingen
Företrädare: Mattias Abrahamsson
Stefan Sydberg
Representative list position: Right
Sida 1 av 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download