hygienquiz för vuxna

advertisement
testa dina kunskaper
hygienquiz för vuxna
Hur många frågor kan du?
1. Vilken är den viktigaste åtgärden för att
förhindra smittspridning?
5. Varför är det viktigt att man efter tvätt
torkar så att händerna blir alldeles torra?
o Sätta upp håret
o För att det annars blir blöta spår av händerna
o Använda handskar
o För att det mekaniskt avlägsnar bakterier och
virus
o Tvätta händerna
o För att inte få eksem
2. Under nageln kan det finnas lika många
bakterier som det är invånare i...?
oSverige
o Ja, alltid
oStockholm
o Ja, men enbart i infektionstider
oHalland
o Nej, de finns inget skäl till det
3. Hur länge ska man tvätta sina händer?
o 5-10 sekunder
7. Var finns det mest bakterier på en toalett?
o I toalettstolen
o 20-30 sekunder
o På spolknappen
o 30-60 sekunder
o På dörrhandtaget
(Flera alternativ är rätt)
8. Är handsprit bra att använda?
o Innan toalettbesök
o Nej det torkar bara ut händerna
o Efter toalettbesök
o Innan måltid
o Ja, det är ett utmärkt alternativ som komple ment eller när man inte har tillgång till tvål
och vatten
o Efter måltid
o Ja, det är alltid bättre än tvål
o När händerna är smutsiga
o När man har sovit
o När man har snutit sig
o När händerna är blöta
o Före matlagning och hantering av
livsmedel
9. Hur många procent glömmer att tvätta sin
tumme vid handtvätt?
o 2 %
o 87 %
o 56 %
Quizet är skapat av Smittskydd Halland, men inspirerad av en ursprunglig version från
HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan), Smittskydd Västra Götaland
Region Halland maj 2014
4. När ska man tvätta händerna?
6. Ska du använda tvål med bakteriedödande
egenskaper?
testa dina kunskaper
facit – vuxna
Gick det bra?
1. Vilken är den viktigaste åtgärden för att
förhindra smittspridning?
o Tvätta händerna
2. Under nageln kan det finnas lika många
bakterier som det är invånare i...?
oSverige
3. Hur länge ska man tvätta sina händer?
o 20-30 sekunder (lika lång tid som det tar att
sjunga ”Blinka lilla stjärna”) Tekniken är viktig
se bilden här bredvid.
4. När ska man tvätta händerna?
(Flera alternativ är rätt)
o Efter toalettbesök
o Innan måltid
o När händerna är smutsiga
o När man har snutit sig
o Före matlagning och hantering av
livsmedel
5. Varför är det viktigt att man efter tvätt
torkar så att händerna blir alldeles torra?
7. Var finns det mest bakterier på en toalett?
o På dörrhandtaget
8. Är handsprit bra att använda?
o Ja, det är ett utmärkt alternativ som komple ment eller när man inte har tillgång till tvål
och vatten.
Kommentar: Handsprit avdödar snabbt och effektivt de
flesta virus och bakterier. Alkoholen har dock en begränsad
effekt på vinterkräksjukevirus (calicivirus), varför tvål, vatten
och rejäl mekanisk bearbetning är basen för god handhygien
i samband diarré- och kräksjuka. Handsprit kan ersätta eller
komplettera handtvätt. Man kan använda handsprit när
ingen synlig eller kännbarsmuts finns på händerna eller efter
att man tvättat händerna och torkat torrt med engångshandduk. Handspriten innehåller återfettande medel som
motverkar att huden torkar ut. Många studier har visat att
alkoholbaserad handdesinfektion är betydligt skonsammare
för huden än tvätt med tvål och vatten. De hygienrutiner
vi har inom vården i Sverige i dag bygger i första hand på
användning av handsprit.
9. Hur många procent glömmer att tvätta sin
tumme vid handtvätt?
o 56 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
o För att det mekaniskt avlägsnar bakterier och
virus
Tvätta händerna
• Blöt händerna i ljummet vatten
• Ta tvål
• Tvätta händerna, gnugga och gnid ordentligt i ca 15 sek.
- mellan fingrarna
- tumgreppet
- fingertopparna
• Skölj ordentligt
• Torka torrt
Download