miljö lista y2 - Ampumaharrastusfoorumi

advertisement
MILJÖ
LISTA Y2
1) Hur ser di till att skyttebullret inte stör grannskapet?
a) genom att följa givna skjuttider
b) genom att följa de olika banornas kaliberbegränsningar
c) genom att skjuta tidigt på morgonen då det inte finns andra skyttar
2) Hur minskar man på skjutbanans buller?
a) genom att fälla trä och buskar runt skjutbanan
b) genom att använda ljudhindrande skjutbanekonstruktioner
c) genom att anlägga bullervallar
d) genom att plantera träd runt skjutbanan
3) Ni är på väg till en tävling i grannstaden
a) det är bekvämast att alla far med egen bil
b) ni far med gemensam skjuts
c) ni far med allmänna transportmedel
4) Du bor några kilometer från skjutbanan, det är bäst att fara till banan:
a) med egen bil
b) till fots
c) med cykel
5) Hörselskador kan uppstå:
a) av skjutledarens högljudda kommandon
b) av ett miniatyrpistolskott (.22)
c) av ett gevärsskott
d) av ett hagelskott
6) Varför är det viktigt att skydda synen vid skytte?
a) mod krut- och oljestänk från vapnet
b) mot rikoschetter från bakvallen
c) mot från grannplatsen flygande hylsor
7) Hur skyddar du din syn under skyttet?
a) genom att hålla det andra ögat stängt
b) med skjutglasögon
c) med optiskt bra skyddsglasögon
8) Vad gör du då du avslutat skyttet?
a) sätter vapnet i väskan och går hem
b) du samlar ihop tomma patronaskar och sätter dem i rätt sopkärl
c) lämnar skjutplatsen i bättre skick än den var då du kom till banan
9) Då du lämnar skjutplatsen märker du en del skräp som någon annan lämnat före dig
a) du meddelar om saken till vaktmästaren då du går
b) för skråpen till sopkärlen
c) du tar reda på vem som skräpat och berättar om saken åt vaktmästaren och
skjutbanans innehavare
10) Då du börjar skyttet märker du att du lämnat dina hörselskydd hemma
a) du börjar skyttet och använder tillfälliga skydd såsom pappersnäsdukar i öronen
b) du försöker låna hörselskydd
c) du börjar inte skjuta om du inte kan skydda din hörsel
Download