Svårt sjuka patienter

advertisement
Svårt sjuka patienter
-hur sköter jag huden och såren?
Soile Kangasniemi
leg. sjuksköterska
Hudmottagningen
När något gått fel
Den åldrande huden

torr

tunn

rynkig
Den åldrande huden
 klåda
vanligt när
huden torr
 Blir
 risk
lätt eksem
för sårskador
och infektioner
Tillför fukt
Tillför fett
Eksembehandling med lokal kortison
dämpar inflammation och klåda
Känn till de olika grupperna. Procenttal säger ingenting om
styrkan.

Grupp I svag, t.ex. Hydrokortison, Mildisone

Grupp II medelstark t.ex Emovat

Grupp III stark, t.ex. Betnovat, Ovixan

Grupp IV extra stark, t.ex Dermovat
Olika beredningsformer: lösning, liniment, kräm, salva.
Kombinationspreparat: T.ex. Betnovat m. chinoform, Pevisone
Maligna tumörsår
varierande orsak och sårutveckling
 infektion
 lukt
 vätskning
 smärta
 vanställdhet
 blödning
Sårrengöring:
Ren rutin med färsktappat, kroppstempererat kranvatten.
Använd gärna dusch.
Höggradigt rena instrument. Alternativt sterila instrument.
Debridering reducerar odör och bakterietillväxt:
-
Mekanisk försiktigt p.g.a blödningsrisk. Lokalbedöva innan
med Xylocaingel.
Enzymatisk med medicinsk honung.
Autolytisk med hydrogel
Biologisk (larvterapi)
Kemisk med t.ex. PHMB-gel
Val av förband
 Högabsorberande
- ej blåa abs-dynor ”våtvarm omslag”
 Skonsam
vidhäftning
 Luktreducerande
 Följsam
 Diskret
Exempel på luktreducerande förband
Den omgivande huden
 Hel
hud viktigt mål
 Undvik
uppluckring, blåsbildning, stripping,
torrhet, sprickor
Skydda omgivande hud
 Mjukgörande
barriärcreme, silikonolja,
silikonfilm, absorberande förband,
bytesfrekvens,

Metylrosalinin sparsamt när problem
Barriärskydd
Sårsmärta
 Smärtbedömning
Fungerar onkologisk behandling?
Infektion?
Bandagering?
Lokal smärtbehandling (tillsammans med systemisk)

Tapin (Emla) Tjockt lager på sårkanten

Xylocain 2% gel eller 5% salva

Morfinhydrokloridgel 1 mg/ml på sårytan

TENS
Kolonisation, kritisk kolonisation,
Infektion

Ökad odör, smärta och sekretion

Glansig rodnad såryta

Rodnad omgivande hud

fibrinbeläggningar och nekroser är miljö där
bakterier trivs.
Biofilm
Bakterier kapslar in sig tillsammans i
segt slem
Byter information med varandra
Motståndskraftigt mot antibiotika
Finns i minst 60% av svårläkta sår
Debridering + antiseptiska preparat
 Medicinsk
manukahonung
 Silverförband
 Jod
 PHMB
Sårinfektion en klinisk diagnos
Sårodling inför planerad antibiotika
Samt fortsatt aktiv lokalbehandling
Odör

Bakterier (både anaeroba och aeroba) i nekrotisk
vävnad

Påverkar negativt på livskvalitet
- social isolering, depression, illamående, dålig
aptit mm
Åtgärder vid odör

Sårrengöring + debridering. Obs! Försiktighet om lättblödande

Ev. antibiotika

Metronidazol lokalt

Luktreducerade förband
-medicinsk honung, silver, jod, kol

Kaffepulver, grillkol, tjära
Blödningsrisk

Ha en plan

Åtgärder: onkologisk behandling genom att reducera
tumören

Inj.vätska Cyklokapron lokalt i såret i hydrofiberförband

Rätt teknik vid förbandsbyte

Tryck med fuktig kompress/icke vidhäftande
sårkontaktlager
Katastrofblödning, risk att patienten avlider.
Trycksår
 Lokal
skada i huden orsakad av
störning i blodtillförseln till området,
vilket oftast beror på tryck,
skjuvkrafter eller friktion eller en
kombination av dessa.
Riskfaktorer







Tid
Fukt
Underlag
Ålder
Vikt
Malnutrition
Allmäntillstånd










Neurologiska tillstånd
Hjärt-kärlsjukdomar
Mentalt tillstånd
Immobilisering
Rökning
Anemi
Ödem
Läkemedel
Operationer
Katetrar, sonder, dränage,
tuber m.m
Riskområden

Sacrum 34%

Hälar 26%

Höftbenskammen 13%

Fotknölar 10%

Sittbensknölar 7%

Övriga områden där hud ligger över utskjutande
ben 10%
Stadieindelning av trycksår
Kategori 1

Bestående rodnad eller en
ytlig skada av överhuden

Huden röd och svullen

Värmeökning, förhårdnad,
missfärgning kan
förekomma
läka
Kategori 2

Ytligt sår eller en blåsa

Omfattar epidermis och
dermis

Kan läka spontant om
trycket upphör
Kategori 3

Såret går genom alla
hudlager och fettväven

Ofta nekrotiskt och
ödematöst
Kategori 4
 Omfattar alla hudlager
samt muskelvävnad
 Kan även nå ben och leder
 ev. fistelgångar
 Såret ofta infekterat,
infektionen kan drabba
ben och leder
Riskbedömning

Modifierad Norton skala

Puclas 2

http://www.puclas.ugent.
be/puclas/s/
Fuktskada
Man skiljer på tryckskada/fuktskada även om
det ofta kan ses som en kombination.
Fuktskada orsakas alltid av fukt, sårkanterna
är ofta diffusa eller oregelbundna. Fuktskadan
bildar aldrig nekroser. Uppträder ofta i
hudveck som en ytlig skada.
Tryckskada uppkommer ofta över benutskott,
sårkanterna är oftast väl avgränsade, nekroser
förekommer.
Behandling av trycksår
•
•
•
•
•
TRYCKAVLASTNING!
- madrass
- sittdyna
- lägesändring, 30°
Ev. bakomliggande sjukdom
Nutrition
Hudvård, ren och torr hud.
Ev. kirurgi
Lokal sårbehandling
MÅL:
•
Smärtfri, snabb, kostnadseffektiv läkning
•
Skydd för smitta
•
Få omläggare
•
Bytesfrekvens efter läkningsfas
•
Få välkända förband
Lokal sårbehandling

Upprensning av gula nekroser
- mekaniskt med sax och pincett
- autolys
•
Intakta blåsor lämnas i fred. Går blåsan sönder klipps
hudflikarna bort
•
Torra avgränsade nekroser lämnas i fred
Val av förband

Väljs efter sårstatus t.ex. - vätskning
- lukt
- infektion
•
Fuktig sårläkning
Skydda nybildad vävnad
Skydda sårkanterna från maceration
Undertrycksbehandling bra alternativ (Pico)
•
•
•
Sårprodukter
•
ofarliga
•
ej toxiska
•
ej skada eller fastna
•
ej framkalla allergier
•
skydda nybildad vävnad
•
skydda mot mikroorganismer
•
enkla att använda
Övriga hudbekymmer
Skabb
Bältros
Candida
Källor och lästips

Christina Lindholm: Sår

1177

Sårwebben

Regionalt vårdprogram för maligna tumörsår (Stockholm/Gotland)

Trycksår: åtgärder för att förebygga (SKL)
Download