Planering för medverkan av allmänheten

advertisement
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Medverkan av allmänheten
Catarina Freitas
Miljöplaneringsenheten
Stadskontoret i Almada, Portugal
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Mål och syfte
Mål...
Målet med denna presentation är att förbättra kunskaperna om
medverkan av allmänheten och denna process,
… vilka är koncepten bakom,
… hur ska vi närma oss det,
… hur planerar vi det,
… vilka regler finns att följa…
Och att visa och hjälpa att ta fram ett program för medverkan av
allmänheten anpassat efter speciella behov.
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
...Mål och syften
Syften
• Identifiera de stora stegen för att kunna förbereda ett
program för medverkan från allmänheten
• Att få idéer, regler och guidelines till hur man designar
ett program för medverkan av allmänheten; tekniker
och metoder
• Bli varse om de olika nivåerna av medverkan av
allmänheten
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Vad är medverkan av allmänheten?
•Porquê ?
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Områden ...
... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?
... Idéer och koncept
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
... Slutsatser
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Områden ...
... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?
... Idéer och koncept
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
... Slutsatser
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... 30 träd fälls varje sekund ...
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Alla träd på jorden kan ta upp 50 ton
CO2 per sekund…
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Jordens befolkning producerar 127
ton avfall per sekund ...
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Var 20:e minut försvinner en växteller djurart på jorden ...
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Varje sekund läcker 55 kg olja
ut i havet...
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Om 65 år kommer världens oljereserver
vara tomma ...
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... En människa dör av svält var 4:e sekund…
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Varför behövs medverkan av allmänheten?
• Vi behöver alla förändra oss !
(vanor, attityd, värderingar, prioriteringar, agenda …)
• För att förändra oss behöver vi finna gemensamma
lösningar, vi behöver samstämmighet, vi behöver agera
tillsammans …
• För att uppnå samstämmighet måste vi kunna förstå
varandra och komma över vissa skillnader oss
människor emellan …
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
...Varför behövs medverkan av allmänheten
• Vi måste höja medvetenheten kring de problem som
mänskligheten står inför idag…
• Vi måste kommunicera och delge information till
allmänheten generellt i ett meningsfullt syfte …
• Vi måste involvera och engagera befolkningen i
planerings- och beslutsprocessen …
• Vi måste ha åtagande från hela samhället
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
...Varför behövs medverkan av allmänheten
• Vi måste höja medvetenheten kring de problem som
mänskligheten står inför idag…
• Vi måste kommunicera och delge information till
allmänheten generellt i ett meningsfullt syfte …
• Vi måste involvera och engagera befolkningen i
planerings- och beslutsprocessen …
• Vi måste ha åtagande från hela samhället
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Områden ...
... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?
... Idéer och koncept
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
... Slutsatser
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
«Medverkan av allmänheten är
bra, men när vi organiserar
någonting dyker ingen upp! »
En skeptisk ledamot i
kommunfällmäktige …
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
«I vår fullmäktige finns ingen
politisk vilja. Så är det! »
En kommunanställd …
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
«Om politiker och lokala
beslutsfattare inte förbereder vår
stad för framtida utmaningar kan
man fråga sig vad vi ska ha dem
till.»
Kommuninnevånare …
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
Förutfattade meningar hos beslutsfattare,
planerar och experter
• Allmänheten vill inte delta (bara de som är negativt inställda) …
• Allmänheten vet inte hur de ska delta …
• Allmänheten lägger sig i de tekniska besluten …
• Medverkan leder till uppror och förseningar...
• Beslutsfattarna får reda på allmänhetens inställning
genom summeringar och genomgångar av personalen
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
Förutfattade meningar hos allmänheten
• Allmänheten råfrågas i sista stund
• “90% av projektet/dokumenten är redan beslutade”
• Ibland hålls viktiga aktörer utanför
• Kontroversiella frågor besvaras inte
• Ofullständig information tillhandahålls
• Felaktiga beslut tas på ofullkomliga grunder eller på
grund av desinformation
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
Förutfattade meningar hos allmänheten
• Allmänheten råfrågas i sista stund
• “90% av projektet/dokumenten är redan beslutade”
• Ibland hålls viktiga aktörer utanför
• Kontroversiella frågor besvaras inte
• Ofullständig information tillhandahålls
• Felaktiga beslut tas på ofullkomliga grunder eller på
grund av desinformation
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
Exempel:
(En obekväm sanning, Al Gore)
En massiv studie av publicerade, granskande artiklar
om klimatförändringar under de senaste 10 åren i
vetenskapliga tidsskrifter utfördes av University of
California (ett urval av 10%, 928 artiklar)
Samtidigt gjordes en annan studie om artiklar publicerad
i populärpressen om klimatförändringar under de
senaste 14 åren (samlade artiklar i 4 dagstidningar, 636
artiklar)
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
% av artiklarna som
tvivlar på orsakerna
till klimatförändringar
Example:
Antalet granskande artiklar om
klimatförändringar publicerade i
vetenskapliga tidsskrifter under
de senaste 10 åren
Antalet artiklar om
klimatförändringar publicerade I
populärpressen under de senaste
14 åren
928
0%
626 53%
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
Vilket samhälle vill vi ha?
Projektioner på
världens energiförbrukning
Scenario 1
Scenario 2
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
Scenario 1:
BAU Business As Usual (Vi gör som vi alltid gjort)
Scenariot som ingen vill ha men som nästan
alla följer.
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Fler terroristattacker
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Fler pipelines och terminaler
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
Almada (A2)
8.00 – 9.00 am
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
Vilket samhälle vill vi ha?
Projektioner på
världens energiförbrukning
Scenario 1
Scenario 2
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten
Scenario 2:
F4 gör dubbelt så mycket med hälften av resurserna
Scenariot som (nästan) alla vill ha men som
nästan ingen följer.
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Drastiskt minskande av privata
bilar för dagliga resor
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Skapa inhemska arbetstillfällen
genom användning av förnybar
energi
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Områden ...
... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?
... Idéer och koncept
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
... Slutsatser
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
Århuskonventionen om tillgänglighet till information,
medverkan av allmänheten vid beslutsfattande och access
vid rättsliga miljöfrågor [European Directive 2003/4/CE]
• Tagen den 25 juni 1998 I den danska kommunen Århus på
den 4:e konferensen om “Miljö för Europa”
• Överenskommelse om miljörättigheter och mänskliga
rättigheter
• Etablerar att hållbar utveckling endast kan bli möjlig
genom delaktighet av alla aktörer
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
3 pelare från Århuskonventionen
1. Rätt att från allmänheten ta del av miljöinformation
2. Rätt att från allmänheten ta del av beslutsfattandet vid
miljöärenden
3. Rätt till publik access vid rättsliga miljöfrågor
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
Medverkan av allmänheten enl. Århuskonventionen
• Ska bli tillfrågade under förberedelserna av planeringen
och programmet i relation till miljöpåverkan
• Nödvändig information ska tillhandahållas till
allmänheten
• Tidsramar ska ta hänsyn till en effektiv medverkan av
allmänheten
• Invånarna ska uppmuntras att ta del av och i
diskussionerna
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
Århuskonventionen
“ Although regional in scope, the significance of the Aarhus
Convention is global. It is by far the most impressive elaboration of
principle 10 of the Rio Declaration, which stresses the need for
citizen's participation in environmental issues and for access to
information on the environment held by public authorities. As such, it
is the most ambitious venture in the area of environmental
democracy so far undertaken under the auspices of the United
Nations."
Kofi A. Annan, Secretary-General of the United Nations
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
De stora stegen vid planerings- och
beslutsprocessen
PROBLEM
DIAGNOS
LÖSNINGAR
Planer, alternativ
BESLUT
UTVÄRDERING
IMPLEMENTERING
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
De stora stegen vid planerings- och
beslutsprocessen
PROBLEM
DIAGNOS
MAA
LÖSNINGAR
Planer, alternativ
MAA
MAA
BESLUT
MAA
UTVÄRDERING
IMPLEMENTERING
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
De stora stegen vid planerings- och
beslutsprocessen
PROBLEM
DIAGNOS
LÖSNINGAR
Planer, alternativ
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
UTVÄRDERING
BESLUT
IMPLEMENTERING
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
De stora stegen vid planerings- och
beslutsprocessen
PROBLEM
DIAGNOS
LÖSNINGAR
Planer, alternativ
BESLUT
Public Participation
UTVÄRDERING
IMPLEMENTERING
Information | Kommunikation
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
Information  Kommunikation  Delaktighet
• När man kommunicerar har talet 3 komponenter som
influerar lyssnaren på olika vis:
- Orden 7%
- Tonen på rösten 38%
- Kroppsspråket 55%
• Bland de som lyssnar,
- 80% bryr sig inte överhuvudtaget!
- 20% blir glada av att höra att du har problem!!
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
Information  Kommunikation  Delaktighet
• En positiv attityd vid kommunikation och talande är viktigt
• Tolkningarna av det som sägs är
- kulturella
- känslomässiga
- perspektiv
- värderingar och prioriteringar
- social status
- förändras beroende på interaktionen
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
29%
andra
religioner
och ateister
19%
hinduer och
buddhister
33%
kristna
19%
muslimer
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Idéer och koncept
Övning:
Hinder för kommunikation: Olika uppfattningar
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Områden ...
... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?
... Idéer och koncept
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
... Slutsatser
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Medverkan av allmänheten strävar efter,
• Att generera bättre underlag för beslut
• Att få ett åtagande för den beslutade
lösningen/planen/projektet
… försöka hjälpa andra att lära och förändra
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Det finns några begränsningar att beakta,
• Hur gör man?
• När ska det göras?
• Vilka resultat vill vi ha?
• Hur mäter vi om vi lyckats?
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
… de stora stegen i beslutsprocessen…
PROBLEM
DIAGNOS
LÖSNINGAR
Planer, alternativ
BESLUT
UTVÄRDERING
IMPLEMENTERING
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 1. Beslutsanalys
Beslutsanalys är av större vikt än medverkan av allmänheten
• Klargöra att beslut kommer att tas
• Identifiera vilka som ska ta beslutet och hur det ska gå till
• Specificera planerings- och beslutsstegen samt
tidsschema
• Besluta om medverkan av allmänheten är nödvändig och i
vilket syfte (ex: det kanske bara finns en lösning varför frågan till
allmänheten blir ett Ja/Nej val)
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 1. Beslutsanalys
Beslutsanalys är av större vikt än medverkan av allmänheten
• Klargöra att beslut kommer att tas
• Identifiera vilka som ska ta beslutet och hur det ska gå till
• Specificera planerings- och beslutsstegen samt
tidsschema
TIPS
• Besluta om medverkan av allmänheten
är nödvändig och i
beslut
vilket syfte (ex: det kanske bara Vissa
finns en
lösning varför frågan till
allmänheten blir ett Ja/Nej val)
kräver ingen
medverkan av
allmänheten
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten
Den här fasen beskriver olika typer av medverkan av allmänheten, när de
ska tillfrågas, i vilket tidsperspektiv
• Identifiera “laget” allmänheten
När beslutsfattare inte är involverade i processen med allmänheten
är det oftare så att resultaten av dessa ignoreras. De känner inte
alltid av intensiteten i meddelandena, hur starkt människor känner.
TIPS
Beslutsfattare ska
ha en aktiv roll I
processen med
allmänheten www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten
• Klargör vad som behöver uppnås med allmänheten i
varje steg av planerings- och beslutsprocessen
(problemidentifiering, diagnos, alternativa lösningar, beslut …)
TIPS
Skriv ner en mening på
1 eller 2 rader som rör
frågan som ska beröras
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten
• Identifiera aktörerna – interna och externa
När väl frågan som kommer att dyka upp/behandlas av allmänheten,
är det lätt att identifiera de människor/grupp som berörs av frågan,
aktörerna.
Aktörerna är de människor som uppfattar sig ha en viktig roll I
beslutstagandet.
Ansvaret kan vara av ekonomiska, politiska, värderings eller
filosofiska skäl.
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Vilka är aktörerna vi vill
engagera ?
Arkitekter
Energimyndigheter
Branschorganisationer
Kulturföreningar
Energiföretag
Konsumentorganisationer
Politiker
Journalister
Exportråd
Jurister
Lokaltrafikföretag
Artister
Turistråd
Fiansiella
institutioner
Arbetare
Ekonomer
Cykelfrämjandet
Universitet
Företag
.. etc...
Affärsinnehavare
Planerare
Husägare/
Fastighetsförvaltare
Ungdomar
Invånare
Lokalföreningar
Skolor
Församlingar
Barn
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten
Det finns inget sätt att förutse kontroverser men det finns
indikatorer på möjliga situationer…
… betydande påverkan
… det har förekommit diskussioner i frågan tidigare
… frågan är ett hett ämne i den lokala politiska debatten
… frågan handlar om en aktörs hela framtida existens
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten
Det finns inget sätt att förutse kontroverser men det finns
indikatorer på möjliga situationer…
… betydande påverkan
… det har förekommit diskussioner i frågan tidigare
… frågan är ett hett ämne i den lokala politiska debatten
TIPS existens
… frågan handlar om en aktörs hela framtida
Vid kontroverser uppträd
proaktivt hellre än reaktivt
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Medverkan av allmänheten
• Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och
kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov
Tekniker och metoder beror på flera olika saker:
… komplexiteten av problemet och lösningen
… den huvudsakliga målgruppen (aktörerna) som ska
medverka, deras kunskaper, kännedom om
problemet/frågan, antal
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Medverkan av allmänheten
• Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och
kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov
Tekniker och metoder beror på flera olika saker:
… på vilken nivå medverkar de och hur kommer de att
använda informationen
… tid och ekonomiska resurser (pengar, människor)
… alla speciella omständigheter/förhållanden.
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Medverkan av allmänheten
• Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och
kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov
Tekniker och metoder beror på flera olika saker:
TIPS
… på vilken nivå
medverkar de och hur kommer de att
Speciella omständigheter är…
använda informationen
Kulturella och etniska frågor
… tid och ekonomiska
resurser (pengar, människor)
Intresse från nationella aktörer
… alla speciella
omständigheter/förhållanden.
Politiskt känsligt
Intressegrad
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Medverkan av allmänheten
• Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och
kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov
Tekniker och metoder beror på flera olika saker:
…vilken information måste tillhandahållas allmänheten och
vad kan allmänheten själv skaffa sig för information om
frågan
…speciella omständigheter.
www.transportlearning.net
överenskommelse
vad vet vi
LÖSNINGAR
hur löser vi
problemen
vad vet vi inte
Sakfråga
Enkla
lösningar och
samförstånd
(ex: skolor,
vårdcentraler)
Prova nya
lösningar och
samförstånd
(ex: förnyelse av
gamla
industriområden)
MEDVERKAN
ALLMÄNHETEN
ickeAV
överens-
kommelse
Enkla lösningar
men
samförstånd
måste byggas
(ex: industriområden)
Omdefiniera
problemet
(ex: tolkning av
lagtext)
www.transportlearning.net
överenskommelse
vad vet vi
LÖSNINGAR
hur löser vi
problemen
vad vet vi inte
Sakfråga
Enkla
lösningar och
samförstånd
(ex: skolor,
vårdcentraler)
Prova nya
lösningar och
samförstånd
(ex: förnyelse av
gamla
industriområden)
MEDVERKAN
ALLMÄNHETEN
ickeAV
överens-
kommelse
Enkla lösningar
men
samförstånd
måste byggas
(ex: industriområden)
Omdefiniera
problemet
(ex: tolkning av
lagtext)
www.transportlearning.net
Allmänheten tar initiativ
oavsett
politisk viljaAV ALLMÄNHETEN
MEDVERKAN
Interaktivt
Allmänheten konsulteras
och deras synpunkter tas
i beaktande
Konsultation
Grad av
deltagande
Informativt
passiv
Mobilisering
Allmänheten involveras
tydligare i
beslutsanalyser och
beslutstagande
aktiv
Passivt
låg
Svar på frågor som
allmänheten ställt
Allmänheten informeras
om vad som hänt och
kommer att hända
Grad av
interaktion
hög
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Medverkan av allmänheten
• Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och
kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov
-
PASSIV (Tillhandahålla information)
Utställningar, Konferenser, Affischer, Brevutskick med tekniska
rapporter, Nyhetsbrev, Pressmeddelande, Hemsidor
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 2. Medverkan av allmänheten
• Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och
kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov
- INFORMATIV/KONSULTATION
Referensgrupper, enkätundersökningar, djupintervjuer,
opinionsmätningar
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Steg 2. Medverkan av allmänheten
• Identifiera olika sätt/tekniker att använda i processen och
kom ihåg att ta i beaktande olika gruppers behov
- INTERAKTIV/MOBILISERING
Rådsgrupper, Intervjuer, Öppna fullmäktigemöten, Betalda annonser,
Offentliga träffar, Workshops, Olika mötesformer
www.transportlearning.net
Steg 2.
Medverkan av
allmänheten
Vilka behöver finnas medMEDVERKAN
i planeringsgruppen?
AV
ALLMÄNHETEN
Vilka är frågorna och vilka aktörer berörs?
Föreligger någon trolig kontrovers?
Hur förbereder vi oss?
För varje steg i beslutsprocessen:
Vad vill vi uppnå med allmänheten?
Vad behöver allmänheten veta
för att kunna delta aktivt?
Vad har vi att lära av allmänheten om detta?
Vilka omständigheter styr valet av
deltagande från allmänheten?
Vilken metod/teknik är lämplig
för deltagande av allmänheten?
SKRIV NER EN PLAN FÖR MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Steg 3. Implementering
• Planera implementeringen av individuella aktiviterer med
allmänheten. Till exempel,
… utveckla en agenda för arbetsgrupper
… bestäm när möten ska hållas
… bestäm vem som ska stå som inbjudare till mötet
… bestäm vem som ska hålla I presentationen
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Tre steg av planering inför en medverkan av
allmänheten
Steg 1. Beslutsanalys
Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten
(länka samman olika tekniker i ett program)
Steg 3.
Implementering
Implementera sedan ditt program!!
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
Tre steg av planering inför en medverkan av
allmänheten
Steg 1. Beslutsanalys
Steg 2. Planering för medverkan av allmänheten
(länka samman olika tekniker i ett program)
Steg 3.
Implementering
TIPS
Implementera sedan ditt
program!!
Du måste
göra allt detta …
med ett gott humör
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Områden ...
... Varför behöver vi medverkan av allmänheten?
... Vad är nyttan med medverkan av allmänheten?
... Idéer och koncept
... Hur utformar man medverkan av allmänheten?
... Slutsatser
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Slutsatser
• Det finns ingen “en-storlek-passar-alla”-metod att ta till
när det gäller medverkan av allmänheten. Det finns
heller inget program som passar varje beslut och fråga.
• Det finns ingen teknik/metod som fungerar under alla
omständigheter.
• När vi har en framgångsrik process med deltagande av
allmänheten pratar vi om tekniker som passar syftet och
nådde fram till aktörerna
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
... Slutsatser
• Vissa regler och frågor uppstår alltid när det kommer till
planering och medverkan av allmänheten, det är dessa
vi försökt att belysa med denna presentation.
• Var uppfinningsrik, var kreativ …
www.transportlearning.net
Omöjliga drömmar …
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Du har redan lyckats hemma
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Vad är medverkan av allmänheten?
•Porquê ?
www.transportlearning.net
MEDVERKAN AV ALLMÄNHETEN
Tack för uppmärksamheten!
Catarina Freitas
[email protected]
www.transportlearning.net
Download