5S - C2 Management

advertisement
Introduktion - Ständiga förbättringar
Erfarenheter från över 100 kunder - Introduktion
C2 Management
Vad är en förbättring?
Något som någon tycker kan göras bättre
Vad kan bli bättre?
-
Du själv (kompetens/hälsa)
Ledarskap och medarbetarskap
Arbetsmiljön
Produkter och tjänster
Arbetssätt och rutiner
Maskiner och utrustning
Kommunikation
Yttre miljö
Kan du ge fler exempel?
Nyttan för dig?
-
Kompetens och hälsa
Gehör för idéer
Mindre strul
Intressantare arbete
Kan du ge fler exempel?
Nyttan för företaget?
-
Lönsamhet
Nöjda kunder
Engagerade medarbetare
Når uppsatta mål
Kan du ge fler exempel?
Källor till förbättringar
-
Förslag (från anställda)
Reklamationer
Kundsynpunkter
Affärsplaner (mål mm)
Interna/externa revisioner
Leverantörsavvikelser
Incidenter
Arbetsskador/Tillbud
Kan du ge fler exempel?
På min arbetsplats vet vi…
• Inom vilka områden vi ska bli bättre?
– Viktigt att styra förbättringsarbetet
• Antal förbättringar vi genomför?
– Viktigt att förbättringar genomförs
Att lyckas med ständiga förbättringar
Ledarska
p
System
C2
Kultur
Download