Andra världskriget SO år9.notebook
Andra världskriget
September 04, 2013
1:a september 1939 ­ Polen invaderas
BLITZKRIEG ­ Snabbt ­ effektivt
­ Inga dödlägen
­ 1, Flyg
2, bombningar
3, stridsvagnar
aug 30­07:39
Vad händer?
aug 30­07:42
Sveriges roll
1939 Okt ­ Polen delas mellan Sovjetunionen och Tyskland
1939 Nov ­ Sovjetunionen anfaller Finland efter att de vägrat ge upp land
1940 Mars ­ Sovjetunionen besegrar Finland
När Norge och Danmark attackerades så var Sverige pressat att välja sida.
1940 April ­ Ungern, Bulgarien och Rumänien stödjer Tyskland
Sverige var så gott som utan försvar. Mestadelen av försvaret var koncentrerat norrut.
1940 April ­ Tyskland angriper Norge och Danmark som besegras på två månader
"Tack vare" sveriges malm så undvek Tyskland att anfalla. Sverige hade tidigt förklarat sig neutralt och därför blev vi en liten ö bland tyska territorium. Det innebar inte att vi
1940 Maj ­ Winston Churchill, som varnat för Tyskland, kommer till makten
1940 Juni ­ Italien förenar sig med Tyskland
inte blev drabbade eller påverkade av kriget. Sverige tillät tyska trupptransporter och genomflygningar genom vårt land. Dessutom bedrevs en stor handel med Tyskland och deras ockuperade länder. Efter kriget så har Sveriges inblandning ofta diskuterats. Speciellt eftersom våra grannländer drabbades så hårt. Framför allt så blev detta
1940 Juni ­ Battle of Britain(Tyskland förklarar krig mot Storbritannien) inleds
aktuellt eftersom klarade sig ganska "helskinnade" ur kriget och kunde bygga upp
1941 April ­ Jugoslavien och Grekland ockuperas
en ekonomi och välfärd som vi lever på än idag. Kunde eller skulle vi gjort annorlunda?
1940 Maj ­ Tyskland angriper Frankrike
1940 Juni ­ Tyskland marscherar in i Paris och Frankrike erkänner sig besegrade
1941 Juni ­ Operation Barbarossa inleds ­ Tyskland angriper Sovjetunionen
1941 Aug­1942 Feb ­ Slaget vid Stalingrad
1941 Dec ­ Anfallet på Pearl harbour
1942 Jan ­ Tyskland förklarar krig mot USA ­ Världskriget startar
aug 30­07:47
Allierade ­ Axelmakterna
aug 30­08:36
Hösten 1942
1942. Kriget bestod nu av två grupper. De var tydliga på pappret men flera av de mindre
axelmakterna hade en tendens att byta sida lite beroende på hur de ansåg kriget
gick. På pappret såg de ut som följer:
Allierade(De stora länderna):
Frankrike, Polen, Storbritannien, USA, Sovjetunionen, Kina, Australien
Axelmakterna(De stora länderna):
Tyskland, Japan, Italien, Irak, Iran, Thailand, Rumänien
Nu stod Hitler på gränsen till att lyckas med sin plan.
Världsherravälde. Kriget i afrika som handlade om att
bryta handelsvägar för främst Storbritannien hade,
tillsammans med Italien, varit framgångsrik och invasionen
av Sovjetunionen hade påbörjats. Nu siktade han in sig på
den livsviktiga oljan i öster. Skulle trupper från Sovjet i norr
och afrika i söder kunna mötas i mellanöstern så skulle oljan
Stora delar av sydamerika stöttade de allierade då de var rädda om sin handel med USA.
Många mindre länder hade inte så mycket val utan var tvungna att stödja den sida som
vara säker och handelsvägen genom Suezkanalen vara
bruten. Europa skulle vara säkrat. En stor seger. de var beroende av ekonomiskt. Dessutom fanns de fredsavtal som Axelmakterna
skrivit då de ockuperat länder och de hade inget val än att officiellt stödja axelmakterna.
Blått ­ Axelmakterna
Det var dock inte alltid så inofficiellt.
Rött ­ De allierade
aug 30­08:47
aug 30­09:00
1
Andra världskriget SO år9.notebook
September 04, 2013
Vad händer?
Vändningen!
1942 stod slaget vid El­Alamein i norra afrika. Här vann
1943 Jan ­ USA och Storbritannien skickar stora trupper till nordafrika
de brittiska styrkorna ett pansarslag mot tyska trupper.
1943 Jan ­ Tyskland tvingas kapitulera vid Stalingrad på grund av brist på material och mat
Detta blev starten på vändningen. De allierade lyckades
1943 Maj ­ De allierade tar makten över norra afrika
nu stoppa flera leveranser av materiel till trupperna och
1943 Juli ­ De allierade segrar i Italien och Moussolini störtas
de var helt enkelt tvungna att retirera och överge afrika.
1943 Jan­Dec ­ Krigsindustrierna i de allierade länderna växer medan axelmakterna
Afrikadelen av planen hade misslyckats. Detta startade
får svårare att hålla uppe sin produktion
flera framgångsrika operationer där de allierade lyckades
1944 6 Juni ­ D­dagen. De allierade anfaller på Normandies stränder. 250 000 man
slå ut leveranser av materiel till de tyska trupperna. Detta
landsattes på 24 timmar
ledde till brist på ammunition, reservdelar och inte minst
1944 Aug ­ Sovjetunionen anfaller Rumänien, Bulgarien och östra Polen. Dessutom
mat och dryck. De tyska trupperna led och moralen bland
ockuperas de baltiska staterna.
soldaterna sjönk. Kriget hade vänt.
1944 Dec ­ De allierade stod på tysk mark och nu var det bara en tidsfråga till krigsslut
1945 April ­ Adolf Hitler begår självmord i sin bunker
1945 April ­ Tyskland kapitulerar
"Detta är
Men det
jan på slutet.
et är inte ens bör
inte slutet. D
Winston C
"
tet på en början
är, kanske, slu
1945 Aug ­ Efter en utdraget och blodigt krig väljer USA att använda ett nytt vapen: Atombomben
1945 Aug ­ Efter de två atombomberna på Hiroshima och Nagasaki kapitulerar Japan och
världskriget är över
amein
l­Al
slaget vi E
hurchill om
aug 30­09:09
aug 30­09:20
Resultat
­ Ett stort antal gränser skrivs om
­ Två supermakter skapas, en i VÄST och en i ÖST
­ Förintelsen blir ett sår som tar lång tid att läka
­ Minst 29 miljoner soldater dödade
­ Tyskland minskar i storlek ­ och delas
­ Atombomben hade startat en ny sorts HOT om krig
aug 30­09:35
2