ANDRA VÄRLDSKRIGET – KORT ÖVERSIKT
FAS 1 - 1939-1940
Från anfallet mot Polen till Frankrikes fall! Kriget sprider sig i Europa
(Tyskland erövrar och ockuperar Polen, Norge, Luxemburg, Belgien, Nederländerna och delar av Frankrike samt tvingar Danmark och resten av
Frankrike till att samarbeta) - i juni 1940 så står Storbritannien ensam mot
Tyskland och dess allierade. I öst så har Sovjetunionen utvidgat sitt välde (via
östra Polen, delar av Finland och delar av Rumänien). I samband med anfallet
på Frankrike så går Italien in i Andra Världskriget på Tysklands sida.
FAS 2 - 1940-1942
Från "Slaget om Storbritannien" till "Slaget om Stalingrad"! Kriget utvidgas
rejält och sprider sig nu också till Afrika och Asien. När Tyskland anfaller
Sovjetunionen i juni 1941 så får Storbritannien en oväntad allierad. I och med
de tyska och italienska krigsförklaringarna mot USA efter den japanska
attacken på Pearl Harbor (7 december 1941) så går USA på allvar in i kriget!
Nu börjar kriget vända, först i Afrika senare i Ryssland i samband med ”Slaget
om Stalingrad”. I Asien så vinner USA en viktig seger mot Japan vid Midway i
juni 1942.
FAS 3 - 1943-1945
Från "Slaget om Stalingrad" till Japans kapitulation! Tyskland bryter samman
efter den massiva allierade offensiven. Japan ger upp efter det nya
amerikanska vapnet - atombomben använts. Flera olika konferenser där
västmakterna och Sovjetunionen försöker komma överens om hur världen
skall se ut efter kriget. I Potsdam 1945 så står det klart att man ej är överens.
KALLA KRIGET har börjat!