Undret vid Dunkerque (Dunkirk).
I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av
brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och
genom Ardennerskogen som ligger i Frankrike och Belgien. Tysklands
Bliextkrieg går snabbt och Tyska trupper passerar Frankrikes gräns med
lätthet. De brittiska och Franska trupperna backar och inser att de håller
på att bli instängda av tyskarna. De brittiska och franska trupperna flyr
mot Dunkirk, tyskarna är tätt efter med stridsvagnar och bombplan.
Samtidigt så kör Storbritannien över allt de har i båtväg mot Dunkirk för
att rädda de soldater de kan. Denna räddningsaktion lyckas och cirka
335 000 brittiska och franska soldater räddas till Storbritannien.
•
Vad tror ni hade hänt ifall de Franska och Brittiska soldaterna inte
hade klarat sig undan tyskarna utan hade blivit tillfångatagna? Vad
hade det fått för följder för krigets fortsättning.
Operation Barbarossa
Den 22 juni 1941 anfaller Tyskland Sovjetunionen i den så kallade Operation
Barbarossa. Tyskland bryter ”icke-angreppspakten” med Sovjetunionen.
Tyskland är kraftigt försenat på grund av att Italien har misslyckats i
kriget i Norra Afrika och mot Grekland och Kreta. Tyskland måste hjälpa
Italien att besegra de Brittiska och Grekiska trupperna. Anfallet mot
Sovjetunionen går bra för Tyskland i början. Men när vintern kommer så går
det tyngre för Tyskland. Vintrarna under andra världskriget var riktigt
kalla. Sovjetunionen står emot Tyskland. I och med Operation Barbarossa
inleds så ökar massavrättningarna av judar.
•
•
Vad tror ni det fick för följder att Tyskland försenades i anfallet av
Sovjetunionen?
Hur förändrades kriget när Tyskland anföll Sovjetunionen? (tänk på
hur det var innan med förbund och pakter)
Slaget om Storbritannien
Bilderna visar slaget om Storbritannien som började efter det att Tyskland
ockuperat Frankrike. Då fick Tyskland nära till Storbritannien. Tyskland
hade hoppats att Storbritannien skulle söka fred med Tyskland, vilket inte
Storbritannien gjorde. Då försökte Tyskland att bomba ut Storbritannien.
Tyskland började bomba Storbritanniens städer på nätterna – den så kallade
Blietzen.
•
•
Hur gick det i Tysklands försök att ta Storbritannien?
Vad tror ni hade hänt ifall Tyskland hade lyckats ta Storbritannien?
Attacken mot Pearl Harbor 7 december 1941.
Den 7 december 1941 slog Japan, som tillhörde axelmakterna till mot den
amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii. På två timmar skadade och
sänkte 350 japanska flygplan en stor del av USA Stillahavsflotta. 21 fartyg
bl.a. stora krigsfartyg som Arizona, Oklahoma och Utah skadades eller
sänktes. Cirka 350 amerikanska plan förstördes och 2400 amerikaner miste
livet. Japan trodde att denna attack skulle göra att Japan kunde styra över
Stilla Havet (The Pacific). Denna attack ledde till att USA anslöt sig till de
allierade och förklarade krig mo Japan och senare mot Tyskland.
•
•
Hur tror ni denna händelse påverkade kriget?
Tror ni USA hade gått med i kriget även om inte Japan attackerat
Pearl Harbor?
Stalingrad november 1942 – januari 1943
Under 1942 och 1943 utkämpades flera slag vid Östfronten. Tyskland hade
vid den här tiden 80% av sina stridskrafter i Sovjetunionen. Under
Sommaren 1942 hade tyskarna haft stora framgångar vi den viktiga staden
Stalingrad vid floden Volga. Hitler ville snabbt ta staden och kontrollera
floden Volga. Stora mängder krigsmaterial bl.a. från USA transporterades
på floden.
Flera gånger trodde tyskarna att de hade vunnit slaget om Stalingrad, men
Röda Armén vägrade att ge sig. Månaderna gick utan något avgörande. På
den tiden hann Stalin samla sina styrkor för ett motanfall. 19 november kom
anfallet och på några dagar hade den tyska armén inringats. Striderna
fortsatte i bitande kyla fram till januari, då den tyske befälhavaren Paulus
kapitulerade mot Hitlers order.200 000 tyska soldater hade dött och
90 000 tillfångatogs.
Striderna i Sovjetunionen fortsatte och vintern 1943 kom ett stort
avgörande slag vid Kursk 35 mil söder om Moskva som tyskarna förlorade.
•
•
Sovjetunionen började i och med Stalingrad vinna striderna mot
Tyskland. Hur kom det sig att tyskarna misslyckades i kriget mot
Sovjetunionen?
Efter Stalingrad och Kursk ändrades förutsättningarna för kriget,
Tyskland hade börjat förlora och stor del av Tyska armén drog sig
tillbaka. Hur blev kriget nu?
Ökenkriget och slaget vid El-Alamein hösten 1942
Erwin Rommel ledde en tysk elitstyrka i Nordafrika. Våren 1941 drev han
tillbaka Engelsmännen långt in i Egypten. Om tyskarna skulle segra så låg
vägen öppen till de oljerika länderna i Mellanöstern. Det avgörande slaget i
Nordafrika skedde vid El-Alamein i norra Egypten. Montgomerys 8:e armé
lyckades med hjälp av amerikanskt stöd i form av flyg och Sherman
stridvagnar besegra Rommels trupper. Rommels trupper flydde till Tunisien
för att sedan drivas ut ur Nordafrika.
Vägen till södra Europa låg nu öppen för de allierade.
•
•
Varför var det så viktigt att besegra Tyskarna i Nordafrika?
Vad fick vinsten för följder?
Dagen D – Invasionen av Normandie
I gryningen den 6 juni 1944 anföll de allierade det tyskockuperade
Frankrike. Anfallet skedde i gryningen vid Normandies stränder.
Den 6 juni hade de allierade samlat ihop cirka två miljoner man och väldiga
mängder krigsmateriel. Det var osäkert in i det sista om invasionen skulle
sättas igång, eftersom ett oväder drog fram över Engelska kanalen.Anfallet
kom helt överraskande för tyskarna. De hade hela tiden trott att anfallet
skulle komma vid staden Calais där avståndet mellan Frankrike och England
är som kortast.
Anfallet skedde på ett område som var väl befäst av tyskarna. Efter de
första dagarnas hårda strider började de allierade att avancera in i
Frankrike. Cirka 425 000 soldater dödades och skadades under striderna.
Cirka 209 000 var från de allierade styrkorna. De allierade tog cirka
200 000 tyska krigsfångar.
•
•
Vilken betydelse tror ni anfallet hade för kriget?
Hur tror ni det hade gått ifall anfallet hade misslyckats eller var det
så att anfallet inte kunde misslyckas?
Atombomber över Hiroshima och Nagasaki
Under 1943 och 1944 drev amerikanarna långsamt tillbaka japanerna. I april
1945 erövrades ön Okinawa efter fruktansvärda strider. 50 000
amerikanska soldater stupade och dubbelt så många japaner. De amerikanska
ledarna räknade med att det skulle bli ännu större förluster när kriget
skulle föras över till de japanska huvudöarna. USA:s president Truman
(Roosevelt hade avlidit och vice president Truman tog över presidentskapet)
bestämde att USA skulle använda ett nytt vapen – Atombomben.
På morgonen den 6 augusti 1945 släppte USA en atombomb över Hiroshima.
På några minuter dödades mellan 80 000 och 90 000 tusen människor. Några
dagar senare den 9 augusti släppte USA en ännu starkare atombomb över
Nagasaki där 90 000 – 150 000 tusen människor dödades. 2 september
kapitulerade Japan.
•
•
Varför valde USA att använda sig av ett nytt vapen?
Varför släppte USA två atombomber? Var det nödvändigt?
Samarbete och Splittring – Kalla kriget
1945 slutade andra världskriget och ”kalla kriget” började. Varför skedde
detta?
Efter kriget delade segrarmakterna upp Tyskland i fyra ockupationszoner:
en amerikansk, en brittisk, en fransk och en sovjetisk. Berlin som låg mitt i
den sovjetiska zonen delades på samma sätt d.v.s. i fyra zoner. Den
Sovjetiska zonen förklarades senare som en egen stat – Östtyskland och de
andra tre zonerna bildade Västtyskland. Motsättningarna ökade decennierna
efter kriget mellan Öst och Väst denna spända period som sträckte sig fram
till 1989 kallades ”Kalla kriget”. Under denna period utspelade sig flera krig
och konflikter som var en direkt orsak av osämjan mellan Sovjetunionen och
USA som bl.a. Korea kriget, Vietnam kriget, Cuba krisen, kriget i
Afghanistan etc.
•
•
Hur kom det sig att Segrarmakterna som samarbetade under andra
världskriget kom i konflikt med varandra?
Hur tror ni Kalla Kriget har påverkat Världen idag – Kan ni se några
”spår” efter Kalla Kriget idag?
Tyskarna anfaller Polen 1/9 1939
Andra världskriget bröt ut den 1 september 1939, när Tyskland anföll
Polen. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och
Frankrike krig mot Tyskland.
Polen utsattes vid slutet på 1930-talet för påtryckningar från Tyskland för
att överlämna den polska korridoren, smal landremsa mellan tyska
Östpommern och tyska Ostpreussen. Polen avvisade kravet 1938 och ingick
försvarsallians med Storbritannien och Frankrike. Samtidigt, den 23 augusti
1939, ingick Tyskland och Sovjetunionen en icke-aggressionspakt (MolotovRibbentroppakten) och delade upp Polen och Östeuropa mellan varandra.
Tyskland minimerade också risken för sovjetiskt anfall och Sovjetunionen
köpte sig tid för att rusta mot det oundvikliga tyska anfallet mot landet.
Den 1 september invaderades Polen av Tyskland västerifrån och den 17
september 1939 anföll de sovjetiska trupperna de östra provinserna, när det
polska försvaret hade blivit praktiskt taget utslaget.
•
•
Varför var det viktigt för Tyskland att teckna en icke angreppspakt
med Sojetunionen?
Hur kunde Tyskland slå ut Polen så snabbt?
Tyskland ockuperar Danmark och Norge våren 1940
På morgonen den 9 april 1940 gick tyska trupper över gränserna till
Danmark och Norge. En av orsakerna till angreppet var att säkra de svenska
järnmalmsleveranserna till Tyskland, som bland annat transporterades via
den norska hamnstaden Narvik.
Det danska försvaret var alltför dåligt rustat för att strida mot den tyska
armén. Danmark kapitulerade och regeringen satt kvar och styrdes av
Tyskland
Den norska regeringen sade nej till de tyska kraven om samarbete och
förklarade krig mot Tyskland. Storbritannien och Frankrike sände några
mindre trupper till Norges hjälp, men kunde inte hindra invasionen
Norge tvingades kapitulera den 10 juni. Några dagar tidigare hade den
norska regeringen och kungen flytt till London, där en exilregering
Upprättades
•
•
Varför ockuperade Tyskland Danmark och Norge?
Varför ockuperades ej Sverige?