Uppgifter om flödande energislag Förklara hur fusion går till med

advertisement
Uppgifter om flödande energislag
1. Förklara hur fusion går till med hjälp av bilden.
2. Solen består av 75% väte och 25% helium. Kommer andelen väte minska eller öka i
framtiden?
3. Vad är det för huvudsaklig skillnad mellan solceller och solfångare?
4. Förklara hur en solcell fungerar med hjälp av bilden
5. En tunnfilmssolcell består av en legering av olika grundämnen som får liknande egenskaper
som kiselsolcellen. Vilka fördelar och nackdelar finns det med en tunnfilmssolcell jämfört
med en kiselsolcell?
6. Vad kallas den typ av solcell som försöker härma fotosyntesen?
7. Ge exempel på användningsområden för solceller.
8. Förklara med hjälp av bilden hur en solfångare fungerar.
9. Förklara varför plana solfångare har en svart botten och ett lock av glas.
10. Vakuumrör – U-rör. Placera ut orden på rätt ställe i bilden: Dubbelväggigt glas, vakuum och
kopparrör med vatten
11. Varför vill man ha vakuum i U-rör och i heatpipe?
12. Vilken fördel finns det med heatpipe jämfört med U-rör?
13. Skriv bildtexter till de tre bilderna och förklara hur vind bildas
14.
15.
16.
17.
Förklara vilka energiomvandlingar som sker i ett vindkraftverk.
Vad ska man tänka på när man väljer en plats där man ska bygga vindkraftverk?
Vilka fördelar och nackdelar finns det med vindkraftverk?
Förklara med hjälp av bilden hur ett vattenkraftverk fungerar.
18. Vad finns det för fördelar och nackdelar med vattenkraftverk?
19. Förklara hur vi kan få energi från följande:
a. Havets vågor
b. Tidvattenströmmar
c. Värmen från jordens inre
Download