Geografiprov - anderhag.net

advertisement
Geografiprov
Namn:______________________
(max 47p)
Lycka till!
1. Vad är väder?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(1p)
2. Vad är klimat?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(1p)
3. Vad innehåller luft?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(1p)
4. Vad händer med temperaturen när man rör sig uppåt i
atmosfären?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(1p)
5. Vad är lufttryck för något?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(1p)
6. Vad är moln för något?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(1p)
7. Varför är risken för regn större i ett lågtryck än i ett högtryck?
Förklara ingående.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________
(4p)
8. Vad är vind?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(1p)
9. Energin som finns i vindar omvandlas i vindkraftverk till
elektrisk energi. Varifrån kommer energin i vindarna ursprungligen
ifrån? Förklara ingående.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
___________________________
(4p)
Vindkraftverk
10. Vad är polarfronten för något?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(2p)
12. Vad är en varmfront för något?
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
(2p)
13. Var finns och vad händer i den subtropiska kovergenszonen?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________
(4p)
14. Studera nedanstående bild som visar frontnederbörd och
besvara sedan frågorna.
a) Ange nedan om luften är varm eller kall i område:
A:________
B:________
C:________
(1p)
b) Markera i bilden var varmfronten respektive kallfronten är
någonstans
(1p)
c) Varför regnar/snöar det vid D?
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________ (3p)
d) Varför regnar/snöar det vid E?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________
(3p)
15. Förklara varför det finns öknar vid vändkretsarna.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________
(3p)
16. Varför är det skillnad mellan kontinental – och kustklimat?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________
(3p)
17. Studera nedanstående klimatdiagram och försök sedan att så
ingående som möjligt beskriva a) vilka vegetationszoner det är
frågan om, b) Varför temperaturkurvorna och nederbörds staplarna ser ut som de gör och slutligen c) försök även att säga var
på jordklotet det är någonstans. Motivera dina svar.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________
(10p)
Download