Omedelbara ändringar SäkI Strf 2008

advertisement
HÖGKVARTERET
Datum
2008-08-22
Bilaga 11
14 990:72680
Sida 1 (1)
Omedelbara ändringar SäkI Strf 2008
Sidan 97, 11:13
Följande text tillkommer efter första stycket:
”Riskavståndet i längd vid studs av projektil bryts av vinkeln 1000 mils i skärningspunkten
riskvinkel i sida (V) och riskavstånd i längd (h), se bild 11:1. Projektiler som rikoschetterat
utanför V har förlorat energi vilket innebär att h reduceras.”
Sidan 106, 11:29
Sista stycket i färgmarkerad ruta, ”Observera…(Amin).” utgår och ersätts med följande text:
”Se även SäkI Strf kap 11:9 Riskavstånd för direkt träff hitom skjutområdet (f).”
(kry)
Download