Styckeindelning och stavning

advertisement
Styckeindelning
 Det är mycket viktigt att dela in texter i stycken.
 Utan styckeindelning blir texten svår att följa och
jobbig att läsa.
 Ögat och hjärnan behöver pauser under läsningen och
därför behöver man tomma utrymmen i texten
Hur ska styckeindelningen se ut
och hur ofta ska man börja på nytt
stycke?
 Varje nytt stycke ska innehålla en ny idé.
 Med idé menas en ny tanke, ny person, en ny händelse
eller att man byter tidsperspektiv.
 Var konsekvent – markera nytt stycke på samma sätt.
 Blankrad eller indrag – välj det som passar dig!
 Ett stycke innehåller mer än en mening.
Indrag
Stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke
Stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke
Stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
Blankrad
 Stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
Stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
Stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
stycke stycke stycke stycke
Sambandsord
 Bind ihop styckena med lämpliga sambandsord.
 Sambandsord är ord som hjälper läsarna att hålla ihop
tankegången från gamla stycket till nya.
 Ex därefter, nästa dag, sedan eller en upprepning av det
som stod i stycket innan.
 Alltså, dessutom, istället, då, därför, dock, detta, för
övrigt
Download