Policy angående SARQAs medverkan i reklam och

advertisement
Policy angående SARQAs medverkan i reklam och
marknadsföring
SARQA är en ideell förening som inte skall stödja några kommersiella tjänster, produkter
eller aktiviteter. För att markera föreningens ståndpunkt skall följande information finnas på
föreningen hemsida:
“SARQA medverkar inte i några kommersiella tjänster, produkter eller
aktiviteter”
”SARQA does not endorse any 3rd party events, products or services”
Föreningen kan dock använda medlemsregistret för att skicka ut följande information:


Information från andra ideella föreningar, t.ex. inbjudan till möten
Information om lediga tjänster i form av länk till det representerade företagets
hemsida
På föreningens LinkedIn sida är dock marknadsföring av konferenser, seminarier och kurser
tillåtna förutsatt att SARQA medlemmar erbjuds någon form av rabatt jämfört med ordinarie
deltagare. Marknadsföringen ska ske under fliken ”Promotions”.
Likaså är det tillåtet att använda ”Jobs” fliken på LinkedIn för att annonsera efter personal
eller söka jobb.
Möjligheten för att använda ”Promotions” och ”Jobs” ska vara förbehållen för representerade
företag.
Revision 2013-03-07
Download