Instruktion GAP-analysverktyget

advertisement
Instruktion GAP-analysverktyget
Spara dokumentet
GAP-analysen kan komma att följas upp med nya analyser längre fram. Spara därför gärna dokumentet med
ett namn innehållande datumet för när analysen gjorts. Datumet förs också in längst upp i analysen.
Kommentarer
Celler med rödmarkerat hörn innehåller kommentarer. När muspekaren förs över cellen visas kommentaren.
Välja status
Under kolumnen ”Status” väljs aktuell status för respektive åtgärd.
1. Markera rutan
2. Klicka på pilen och välj status.
Projektet Bättre psykosvård
www.battrepsykosvard.se
Anteckningar
I cellerna under ”Sammanfattning av diskussion”, ”Vad behövs för ett införande” och ”Datum för planerat
införande” kan ni föra in anteckningar.
Sammanräkning och diagram
Åtgärdernas status sammanställs längst ner på sidan i tre sammanräkningar:
 Samtliga åtgärder
 Prio 1-5
 Prio 6-10
Till varje sammanställning skapas ett diagram. Diagrammen kan kopieras till andra dokument till exempel för
att skrivas ut. Fliken ”Diagram” innehåller endast de tre diagrammen.
(Åtgärden ”Kognitiv beteendeterapi i grupp” har prioritet FoU och redovisas endast i sammanräkningen för
samtliga åtgärder.)
Olika flikar
Dokumentet innehåller fyra flikar. GAP-analysen fylls i under ”GAP-analys”. Fliken ”Diagram” visar endast de
tre diagrammen från analysen. Fliken ”Ta bort skydd” innehåller dokumentets lösenord för skyddade celler.
Fliken ”Status” innehåller information som behövs för att bladet ska fungera.
Sida 2 av 2
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards