Använd dokumentet med olika texter och artiklar. 1. Välj ett ämne (1

advertisement
Använd dokumentet med olika texter och artiklar.
1. Välj ett ämne (1, 2, 3, 4 eller 5) att jobba med.
2. Skriv 3 frågor till era kurskamrater om detta ämne.
3. Skicka runt era frågor och svara på andras frågor.
Frågor: (skrivna av:________________________________________________________________)
1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
Svar
(Namn: _______________________________________________________________________)
1. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Svar
(Namn: _______________________________________________________________________)
1. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Download