Inlämningsuppgift på området statistik åk 7 VT-14

advertisement
Inlämningsuppgift på området statistik åk 7 VT-14
Uppgift: Sammanställa data om ditt område i ”Vår tid på jorden” i en tabell och i ett diagram.
Uppgiften ska innehålla;
 Information om vad området handlar om
 Ett diagram som visar din sammanställning. Görs i exel och klistras in i ett
worddokument.
 Källförteckning över de sidor du hämtat dina fakta
 Namn på alla i gruppen
Innehåll: Du kan te.x visa på värden som varierar över tid i ett linjediagram (antal djur inom
en art, isens tjocklek, mängden olja ett land förbrukar år från år). Du kan välja att göra ett
stapeldiagram (t.ex antal av olika träd, några länders förbrukning av olja). Du kan välja att
göra ett cirkeldiagram (oljeförbrukningens fördelning mellan världsdelarna, olika utsläpps
andel av orsaken till växthuseffekten). Ni väljer själva vilken typ av diagram ni använder.
Statistik och Fakta:
Energiförbrukning: www.bp.com gå in på download längst ner på första sidan (på engelska).
Där hittar du BP Statistical review of world energy 2013.
Miljögifter: www.naturvardsverket.se/Amnen/Miljogifter
Miljöstatistik i Sverige (ozon, utsläpp, gifter mm): http://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Statistik-A-O/
Statistik över det mesta i världen: www.gapminder.org. Gå in på data och sök reda på vad du
är intresserad av (på engelska).
Statistik över det mesta i Sverige: www.scb.se. Om du går in på hitta statistik/internationell
statistik så finns länkar till andra länders statistikhemsidor.
När du är färdig med din uppgift ska du skriva ut den och lämna in senast måndag den 24/3.
Lycka till!
Källa: http://heltnormalt.aftonbladet.se/truthfacts/2013/01/04
Download