Bilaga 1 Fordjupad statistik arbetsskador tillbud

advertisement
Lisa fördjupad statistik - Händelse
Diagram - Antal händelser
Diagram - Stapelförklaring
1 (Ej angivet)
6 Skada / Kontakt (även inandn.) m
kemiskt ämne eller smittämne
2 Skada / Den skadade föll
7 Skada / Psykisk överbelastning
(hot, chock)
3 Skada / Den skadade slog eller
8 Skada / Skadad av djur
stötte emot något
4 Skada / Fordonsolycka eller
påkörd
11 Skada / Skadad av maskin,
maskindel eller föremål i rörelse
12 Skada / Skadad av person
(fysiskt, även oavsiktligt)
13 Skada / Snedtramp, feltramp,
spiktramp (ej fall)
9 Skada / Skadad av
fallande/flygande föremål (ej egen
hantering)
5 Skada / Fysisk överbelastning (lyft
10 Skada / Skadad av hanterat
eller ansträngande/häftig rörelse)
föremål (egen hantering)
Diagram - Färgförklaring
Händelse
2013-11-27
Lisa fördjupad statistik av Miljödata AB
(Se förstasidan för urval)
Sida 2 av 3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards