Felsökning El

advertisement
Felsökning El
Kioto, Polaris steamer
Alarm och felkod
Detta system har en intelligent funktion som kan själv kontrollera den normala avbrott i ett elektriskt fält, kan kundservice enkelt
se vad felet är och rekommendera kunden hur man ska åtgärda det.
Föraring enligt nedan:
Felkod
"E1": Temperaturmätaren fungerar ej
När temperaturgivare är avskuren eller kortslutning, LCD-skärmar koden "E1" och summern ger ett larm går ånggeneratorn
inte fungerar.
"E2": Vattennivågivaren fungerar ej
Genom att trycka på knappen ånga, om vattennivån sonden inte fungerar, såsom låg / inget vatten, sond skalas, sond testa krets
misslyckades, LCD-skärmar kod "E2" och alarm signal, ånggeneratorn stoppa uppvärmning. När vattennivån ligger normal, kod
"E2" försvinner.
"E3": Kommunikationen mellan panel och elbox fungerar ej
Om det finns en kommunikation överföring problem mellan panel och Elboxen, kommer displayen koden "E3".
"E5": Torr körning steameraggregat
Om vattennivån sökningen misslyckas, inget vatten kommer in i generatorn och hålla den uppvärmd, gör att temperaturen i
ånggeneratorn högre. LCD-displayen visar "E5" medan temperaturen är högre än 108 ℃ stannar buzzer alarm och
ånggenerator uppvärmning. Den kommer att återgå till arbetet och samtidigt skära av strömmen och ta bort fel.
"E6": Ånga fungerar ej
När systemet kollar ångbehandling fel, visar LCD "E6" och larm summer, ångande stannar. Den kommer att återgå till arbetet
och samtidigt skära av strömmen och ta bort fel.
Edition YY-MM-DD
Felsökning El
Kioto, Polaris steamer
Checklista Fel – Fenomen felorsak kopplingar elektroniska komponenter
Ingen ström / Panel reagerar inte
1. Strömförsörjning inte införas.
2. Elboxens säkring bruten.
3. Kommunikation ledning in-och-ut
4. Adapter i manöverskåp skadade
5. Elboxen har strömavbrott
6. CPU i panelen misslyckande
Åtgärd – Felsök D6, D7, D8, D9, E1, IC 2, E2 skadad IC4, X2 skadad
Bildskärm fungerar men knapparna reagerar inte
1. Touch kretsfel skickas
Åtgärd - tillbaka till leverantören
E1 fel
1. Temperaturmätare plug in-och-ut
2. Nedre i värmeelement trasig.
3. Temperaturen skadad
Åtgärd - Byt temperaturgivare
E2 fel
1. INSUGNINGSVENTIL öppnas inte
2. INSUGNINGSVENTIL elförsörjning öppnas
3. INSUGNINGSVENTIL skadad
4. INSUGNINGSVENTIL styrkrets
5. Probe skalas
6. Probe tråd dålig anslutning
7. Vattennivå testning kretsfel
Åtgärd – Felsök Q5 (Display skada) IC3, C4, C5 (Elbox skada)
E3 fel
1. Ledning mellan panel och värd dålig anslutning
2. Kommunikationkrets av Display skadad
3. Kommunikationkrets av elbox är skadad
Åtgärd – Felsök Q1, Q2 (Display skadade) Q7, Q8, X1, IC1 (Elbox skada)
E5 fel
1. Snap-action termostat skadade eller ståltrådar fel
2. 2. Vattennivå upptäcka kretsfel
Åtgärd – Felsök C3, D11, D13 (Elbox skada)
E6 fel
1. Vattennivågivare dålig anslutning till ledning C4, c59 (Elbox skada)
Edition YY-MM-DD
Felsökning El
Kioto, Polaris steamer
Lampa lyser inte efter att man slagit på ström,
1. Kommunikation fel
2. Lampa dålig anslutning
3. Styrkrets sönder
Åtgärd – felsök Q4 (Elbox skada)
Inga ångande efter start av ånga
1. Ångvärmerör skadat
2. Flytande expansion termostat har slagit ifrån eller har öppna kretsar
3. Ångan fel på styrkretsen
Åtgärd – Felsök Q1, K1 (Host Controller skadade)
Ånggenerator tömms inte efter avstängning
1. Avloppsventil slang av eller skadas
2. Avloppets styrkrets
Åtgärd - Q6 (Host Controller skadade)
Ingen bakgrundsbelysning när display slås på
1. Skadade backlight
2. Backlight styrkretsen skadad
Åtgärd - Q4Q5, R24R25 (Panel skadade)
LCD-display Ingen bild eller frånvarande segment
1. LCD fötter kort eller LCD skadade
Summer utan ljud
1. Buzzer fötter förlorar eller skadade
2. Buzzer styrkretsen skadad Q3 (skadad) touchtangent okänsliga
3. PCB i panel förlorar och knapp kan inte röra PCB
4. Setting känslighet för lågt.
Åtgärd - Skickas till leverantören
Dålig ångfunktion
1. Ångslangen är för kraftigt böjd vilket gör att det är problem med att få ut ånga
2. Nivågivaren är smutsig byt nivågivare/dra av den med en smärjelduk.
Edition YY-MM-DD
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards