Skador är skoj! – Föreläsning om skadespel på lajv

advertisement
-1-
Skador är skoj! – Föreläsning om skadespel på lajv
Mål: Att öka intresserade lajvares kunskap inom traumamekanisk anatomi, samt ge förslag på
hur den kunskapen kan utnyttjas på lajv.
Att ge förslag på hur olika lämpliga behandlingar kan gestaltas på ett säkert och snyggt sätt.
Syfte: Att skapa förutsättningar för ett mer realistiskt och engagerat skadespel i lajvsverige.
Krav: Närvaro.
Material:
Klassrum,
Whiteboardtavla, ev. datorprojektor.
Tung anteckningsmateriel.
OOO=Diskussionsfrågor
OOO=Mer praktiskt moment
Problematisering:
- Folk spelar kort tid på sina skador – ”Tid att vänta ut” – Se till att de inte har tråkigt.
- Skador spelas mycket statiskt, och förändringar sker sällan. – Utbilda, inspirera! Kräver
hyfsat kunnig inlajvsjukvårdare som dessutom kan initiera spel kring skadorna.
- Tillgången till inlajvsjukvård är ofta dålig -> mindre tid per patient, vilket ger dåliga/lata
behandlingar -> Om skadespel är viktigt för lajvet bör arr prioritera sjv-roller.
- Inlajvsjukvård är ofta enkelspårig -> Tråkigt att bli omhändertagen om man vet vad som
kommer hända…
- Tillgången till smink är oftast låg. -> Fula scener utan blod -> Fixa smink till alla grupper!
Ond spiral: Stridsfokuserade regler och deltagare – Ovilja att skadas(ovilja att ta
konsekvenser av sitt handlande) – Dåligt oinspirerande skadespel – Dåligt omhändertagande
– Sämre skadespel – Spridd uppfattning att skadespel är tråkigt– Ingen försöker – Ovilja att
skadas…
När ingen orkar blir det inget.
Lösningar:
Stridsfokuserade regler och deltagare: Arr som uppmuntrar att bjuda på sig, skriver bra
regler, lägger upp bra intriger som medger skadespel (Man kan lajva från en sjuksäng också)
Ovilja att skadas: Föredömen! När första personen faller och spelar bra blir det liksom
tillåtet. Gör det tydligt vem som borde vinna. Öva på att låta sig dö.
Dåligt skadespel: Okunskap – utbilda. Visa.
Dåligt omhändertagande: Utbilda, ge förslag på saker man kan göra och undersöka. Tillse
att man inte har tråkigt när man spelar skadad. Tillsätt Ansvariga för just detta?
Övriga punkter bekämpas med föredömen och att visa hur häftigt det kan vara att vara skadad.
-2Introduktion, vem är jag, vad ska vi prata om?
OFF
Skadeteori
Vad är en skada? Skademekanismer
Trubbigt våld, skärande våld, penetrerande våld.
Var sitter skadan? Inbyggda skydd, vad gör lätta/svåra skador?
Vad är livshotande? Hypoxi, skapat av Hypovolemi eller sepsis.
Vad är livshotande på lajv? Kortare tidsspann, vad är snyggt och spelfrämjande?
Vilka skador har ni sett gestaltas på lajv?
Skador: (Inklusive symtom och äckliga bilder)
Traumatiska amputationer och svåra skärsår
Blodtryck och cirkulationschock
Skallskador, hjärnskakningar
Andning och lungskador
Benbrott, luxationer
Brännskador och Köldskador, Nedkylning
Hur mycket kan man göra som skadad? (Regler kontra realism)
”Hur stark är patientens vilja att överleva?” Stalingrad, kabeländar i munnen.
Smärtpåverkan – Mitt benbrott, njursten, CAT.
Allmänpåverkan, illamående. – Sjösjuka, hoppa i sjön
Psykisk påverkan – Trauma – hålla sin egen lösa arm i handen, skälla ut sjv
IN
Vad är syftet med skadespel?
Att ge våldet inlajv en maktfunktion liknande den i verkligheten
Vad är syftet med att spela skadad?
Man vill få en upplevelse
Man vill ge en upplevelse
Vilka problem finns?
Det finns bland vissa spelare en ovilja mot att spela skadad. Det härrör troligen i
tävlingstänk och även en rädsla att visa sig svag/sårbar. Antingen vill man ha en
regelteknisk åtgärd för att snarast kunna återföras i stridbart skick, eller för att kunna
göra något annat(offa i tältet motsv). (Potion-tänket) Skadan ses nästan undantagslöst
som något negativt såväl off som in, och det betraktas som något tråkigt och
begränsande, som håller spelaren borta från spelet.
Det finns också spelare som är rädda för att vara till besvär för fältskärerna, i och med
att det lätt blir ett litet off-moment när man påbörjar omhändertagandet. Slutligen finns
de som är rädda om sin utrustning, och inte vill ha blodfläckar på den.
På de flesta lajv som innehåller soldater eller beväpnade roller är antalet fältskärer
mycket lågt. Normalt sett så får många andra hjälpa till efter en stor strid. Detta
-3innebär att tiden per patient är mycket kort, om det ens är en fältskär som tar hand
om personen. Det leder oftast till att behandlingen blir kort och standardiserad, och
upplevs som förutsägbar och tråkig.
Allt ovan bäddar för en kort behandling som i stort tar kort tid, små resurser och som
inte visar upp den skadade som svag. Det uppfyller det regeltekniska, men är sällan
någon större upplevelse för någon av de inblandade. Detta gör att man inte blir särskilt
sugen på att göra om det mer än nödvändigt.
Hur kan man arrangera för att skapa ett bra skadespel?
Skapa incitament för att tas om hand. (Både socialt, medmänskligt och militärt.)
Se till att spelare tänker igenom situationer där rollerna skadas innan lajvet. Genomföra
rena övningar innan lajvet för att göra spelarna bekväma i situationen att visa sig sårbara.
Låta vissa roller börja lajvet som sårade?
Planera inlajvsjukvården och ev. sminktillgången efter lajvets behov.
Hur kan man spela skadad?
Hur visar man att man inte är skadad på riktigt?
Visa att du vill spela skadad, och bli omhändertagen
Om ingen tar initiativ blir det inget spel
Välj din skada efter vad du vill vara med om
Variera dina symptom. Andning, fritt intervall, puls(knyta handen när någon känner
efter), smärta, psykiska reaktioner, rörelser (eller mycket smärtsamma rörelser),
religiösa utspel, ego-urinering mm.
Hjälte först, krascha senare
Kom ihåg vad du själv varit med om, och spela utifrån de erfarenheterna
Tänk på att du inspirerar andra som kanske inte vågar spela ut…
Hur kan man ta hand om skadade?
Skapa incitament för den skadade att spela vidare på skadan.
Inte nödvändigtvis effektiv sjukvård, bara den skapar spel.
Smink och spel ger kopplingen mellan off och in, mellan spel och upplevelse.
Sminka tidigt! Viktigt med tillgängligt smink(KH IV!).
Den heliga svanens borg – de ska inte ha tråkigt! Sysselsätt varandra!
Mycket tid per patient kontra lång väntetid?
Aktivera fler än dig själv. Be om hjälp.
Initiera spel som sjukvårdare! Vem bestämmer egentligen skadans art?
Beskriv vad som händer från din vy. ”Oj, han blöder ju här också!” ”Övervaka
henne så att hon inte slutar andas” ”Det känns som om hans lunga kollapsat,
håll honom på sidan på den sjuka lungan så han kan andas lättare”
Triage – Sortering och prioritering av skadade.
Resurskrav kontra prognos vid behandling
Glöm inte P1(Hold)
Undersök patienten, ge dem möjligheter att kommunicera även när rollen är medvetslös
LC-ABCDE
-4Puls med knuten hand, hur vet man att någons roll är död?
Transport av skadade. Bår, släpa, lyfta, vinscha.
Primärt skydda mot off-skador
Problematiskt längre sträckor
Sjukvårdare eller kamrater? Vem har tid och ork?
Behandlingar – Vilka har ni sett på lajv?
Kort introduktion till smink och blod?
Färdigblodade bandage, hur man applicerar på varandra.
Olika förband, tryck, täck, avsnörande
Immobilisera, spjäla
Kauterisering (Bränna sår)
Psykologiskt omhändertagande – Lisa på Granland II
Medicin
Se till att medicinen är ofarlig off (ALLERGI!), Beskriv eventuella
biverkningar, samt vad medicinen gör när du administrerar. Låt dem ha
biverkningar. Ha en liten mängd, men använd den.
Salvor – Trollbett på KH V
Kirurgiska ingrepp
När gör man ingrepp? Extrahering eller reparation?
Bedövning, ja nej eller dålig? Sederande?
Assistent är bra. Något att jobba med för att sprida information utåt.
Hålduk
Mycket blod, prata hela tiden om vad du gör och känner. Arbeta under handen.
Jobba relativt öppet, låt folk se scenen.
Preppa saker att ta ur personen, kulor, splitter, stekt bacon mm
Suturer – Visa och öva!
Slutsats: Förberedelser krävs för de mer avancerade behandlingarna, men mycket går att
göra på frihand med tillgängliga metoder.
Hur kan man ta hand om döda?
Varför låta rollen dö? Hur stort vill man göra det? Vilket spel kan man få ut av det?
Praktiskt
Tänk igenom kultur innan lajvet. Kulturella skillnader i olika lajvfiktioner?
Flytta från strid och off-fara. Sorgespel.
Konstatera dödens inträffande? Hur reagerar man när någon dör? Hur hanterar
man det som sjukvårdare?
Likvaka, gravöl, farvälstagande. Låt alla ta farväl.
Begravning – Gräv på riktigt. Ev. ”Lämna i skogen”.
Kremering är möjligt, men kräver planering och säkerhet.
Testamentets uppläsande och ikraftträdande.
Avslutning
Föredömen – Förberedelser - Materiel
Erfarenheter/tankar som väckts under föreläsningen?
Vad kommer ni att ta med er?
Tack för att ni lyssnade.
Download