Vecka 14

advertisement
Vecka 14
Ämne
Svenska
SO
Detta jobbar vi med denna vecka. läxor, prov & redovisningar
Den här veckan blir det bakning på
Ordjägarna går
torsdagens lektion. På fredagen kör vi vidare. Nya ord den
som vanligt ord och läsning.
här veckan står
Judith, Didar,
Adnan, Hedda,
Martin och Rosanda
Antiken
Nyheter torsdag:
”Grekiska och romerska forntiden”
Erik och Moa
Jobb om Grekland, stadsstater,
myter mm
Fysik
NO
Matematik
Vi pratar om tabeller och diagram.
Engelska
Vi arbetar i work book. Uppgifter:
12, s. 88
26, s. 92
35 och 37 s. 95
Bild
Teknik
Slöjd
Idrott
Övrigt
Läxa att ta med ett
diagram eller tabell.
Download