här - Krångfors och Forsbacka

advertisement
Informationsmöte Bredband till byar
Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Skellefteå Kraft – ett öppet stadsnät
» Nätägare – passivt fibernät
» Operatör – aktivt nät
» Tjänsteplattformen
- Tjänsteleverantörer – internet, TV mm
Förutsättningar för att söka stödmedel
» Kommunal bredbandsstrategi
» Ej tätort
» Storlek på projekten
» Andel hushåll som ansluts
» Kostnad
» Kompetens, ekonomisk stabilitet mm
» Teknisk standard (Robusta nät)
» Upphandling av varor och tjänster
Aktuella projekt
Hemmistjärn
Björnmoren - Brattliden
Ersmarksbodarna
Spisen -Kågemarken
Tuvan samt delar av S Hedensbyn
och S Bergsbyn
Bockholmen-Nyhamn
Furuögrund
Aktuella projekt (fortsättning)
Bodbyn
Lappvattnet, N Lappvattnet
Kvarnriset, Småbacka
Tjärn, Innervik
Fällfors
Ålund
Renström
Vallen
Svarttjärn
Holmsvattnet
Aktuella projekt (fortsättning)
Burvik
Nedre Bäck
Risböle
Uttersjöbäcken
Gammelbyn
Böle
Nolbyn
Fjälbyn
Blacke
Aktuella projekt (fortsättning)
Boviken (by), Kågeäng
Fällbäcken
Krångfors-Forsbacka
Plan-S.Grundfors
Förutsättningar genomförande av
projekteten
» 85% anslutningsgrad (hushåll)
» Byarna utför eget arbete, grävning mm.
» Anslutningsavgift
» Projektet svarar i första hand för material och tekniskt
arbete, grävning till byn.
Finansiering av projekten
Stödmedel
» Passivt nät – stödmedel 70%
Anslutningsavgifter
» Passivt nät – privat 30%
» Befintlig infrastruktur
» Aktivt nät
» Eget arbete byn
Skellefteå Kraft ansvarar för:
» Ansökan landsbygdsprogrammet
» Projektering
» Upphandlingar
» Material för kanalisation
(optorör, brunnar, markskåp mm)
» Material för installation
» Installationsarbeten
» Vissa schaktarbeten
» Slutredovisning
Markarbeten som byarna utför
» Schaktarbete (plöjning och grävning)
» Förläggning av optorör
» Förläggning av markeringsband
» Skarvning och tätning av optorör
» Sätta Brunnar och Kabelskåp
» Ansluta optorör i brunnar och kabelskåp
» Dragning av mikrorör i befintliga rör (i vissa fall)
Intag i hus utförs av byarna
» Borra hål genom vägg
» Sätta fast optorör på husfasad
» Montering av kabelskydd på husfasad
Administrativa uppgifter som byarna
utför
» Samla in bindande anmälningar och administrera lista
» Komma överens med markägare
» Administrera Markupplåtelseavtal
» Begära utsättning av kabel
Intresseundersökning
» Excel-fil – mailas till respektive by
» Hushåll* totalt och hushåll som vill ansluta
» Antal Folkbokförda
» Företag som vill ansluta
» Fritidshus
» Flerbostadshus – varje lägenhet kan räknas som
hushåll*
» Ifylld Lista skickas till Skellefteå Kraft
senast 2016-01-08
» *Hushåll=bostad där det finns folkbokförda personer
Download