en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum
Sjung med oss
- läsförståelsefrågor, diskussion och arbetsuppgift.
Ämne: Svenska, SVA, SFI, särvux, särgymn
Årskurs: 7-9, Gym, Vux
Lektionstyp: Reflektion och diskussion
Lektionsåtgång: 2-6
Introduktion
Lyssna på olika exempel på
körmusik tillsammans, klassiskt,
gospel och barbershop till exempel.
Är det någon i gruppen som sjunger i
kör? Vad tycker de i gruppen om att
sjunga?
Prata om hur det är att sjunga, eller
göra andra saker, inför publik?
Läsförståelsefrågor
Sången är mitt liv, sidorna 5-6
• Hur länge har Magdalena sjungit i
kör?
Hjärta och smärta, sidorna 9-10
• Vilken sorts kör är Domkyrkokören?
Alla kan sjunga!, sidan 13
• Vad händer när man sjunger, enligt Magdalena?
Vacker stämsång, sidorna 14-17
• Vad kallas de olika stämmorna i en kör?
Lärarrummet för lättläst
www.lattlast.se/larare
Ann sjunger solo, sidan 18
• Vågar du sjunga solo?
• Spelar det någon roll vem du sjunger för?
Från trött till pigg, sidorna 23-24
• Hur mycket övar Magdalena med kören?
Ta om från början, sidorna 27-29
• Hur sitter Magdalena och Ann när de sjunger?
Börja på takt 233, sidan 30
• Vad gör man när man läser noter?
Vi sjunger på olika språk, sidan 33
• Varför översätter Mats texterna som kören sjunger?
Hemläxa, sidan 34
• Vad får kören i läxa?
Gympa för sångare, sidorna 37-38
• Varför värmer sångarna upp sina kroppar?
Gympa för rösten, sidorna 40-42
• Prova några av övningarna själv.
• Vilken var roligast att göra?
Ge allt!, sidorna 44-47
• Var kommer publiken ifrån?
Äntligen fikarast, sidorna 48-51
• Vad är det roliga med att sjunga i kör?
Kom ihåg att le, sidorna 52-55
• Varför slår sig Olle på magen?
Låt bli att harkla!, sidorna 56-59
• Vad tycker Magdalenas man om att hon sjunger i kör?
Tre timmar före konserten, sidorna 60-63
• Vad tränar kören ett par timmar före konsert?
Helt säker, sidan 64
• När är Magdalena inte nervös?
Jesu, min glädje, sidorna 67-70
• Vad verkar publiken tycka om musiken?
Efterfest, sidorna 72-74
• Vad gör körerna efter konserten?
Sköt om din röst!, sidan 77
• Vilket tips för rösten blev du mest överraskad av?
Arbetsuppgift
• Vad har ni lärt er om körsång?
• Tycker du det verkar roligt att sjunga i kör? Inte?
• Skriv en text som argumenterar för att alla borde sjunga i kör eller för att ingen borde
sjunga i kör. Använd dig av det du har fått reda på om körsång i boken.
• Ta reda på vilka körer som finns i er stad eller området där ni bor. Välj någon som ni går
och lyssnar på tillsammans. De flesta körer har konserter ett par gånger om året.
• Bilda en egen kör.
ur Sjung med oss © LL-förlaget 2012
ur Sjung med oss © LL-förlaget 2012