Vem och vad är en kund?
Ulrika Holmberg
Köpare, användare, kund, konsument
• Köpa kläder till sig själv
• Köpa kläder till någon annan
• Köpa bil
• Köpa semesterresa
• B2B
Kunder i flera led
Produktionsled, distributionskanaler, värdekedjor,
marknadsföringsnätverk
Prosument & prosumtion
• All produktion konsumerar något
• All konsumtion producerar något
Olika former av produktion i konsumtionen
• Tolkning av varor och tjänster
• Ändrar utformningen (addera, reparera)
• Skapar nya varor och tjänster
Automatiserad prosumtion
status
Tjänstelogik
Tjänster – fokus för marknadsföringen
Varor – en del i tjänsten
Varans värde uppstår när den används
Konsumtionen ökar värdet
Samskapa värde – co-creation of value
Värdet >> ekonomi
Ex. smart telefon/mobilabonnemang
Tips på nyutkommen bok
Tjänstelogik
av
Per Skållén
Studentlitteratur
Kundens roll i marknadsföringen
Favorit i repris
Marknadsföringsprinciper
Under 1900-talet har företagens marknadsföring
utvecklats från att främst fokusera på
• Produktionen till
• Produkten till
• Försäljningen till
• Marknadsföringen och till
• Samhällsorienterad marknadsföring
Alla modellerna förekommer idag, men en seriös
kundorientering och långiktiga kundrelationer kräver en
samhällsorienterad marknadsföring
Samhällsorienterat
marknadsföringsfokus
• Försöker hantera konfliken mellan konsumenters
kortsiktiga och samhällets långsiktiga mål
• Företaget fokuserar på att leverera kundvärde och
samtidigt ta hänsyn kundens och samhällets
välmående
• Ideal: Balans mellan kundens önskemål, samhällets
välfärd och företagets vinst
Marknadsnärsynthet
För mycket uppmärksamhet åt produktionen och produkten
och för lite åt de fördelar och upplevelser produkten skapar.
Risken är då stor att konkurrenter med andra lösningar tar över
marknaden.
Klassiskt exempel: Facit var världsledande på elektriska
räknemaskiner men blev omsprungna av miniräknare och
datorer.
Hålet är viktigare än borrmaskinen, sylen, nålen..
Transporten är viktigare än cykeln, bilen, tåget, flyget..