Finale 2008a - [CL003 - Om bland tusen stjärnor.MUS]

Om bland tusen stjärnor
Sopran + SATB a cappella
Text & musik: Carl Jonas Love Almqvist
Arr: Christian Ljunggren
Mycket långsamt och dröjande
Solo
Sopran
bb 2
&bb 4
∑
bb b 2 p
& b 4 ˙
˙
bb 2 p
b
& b 4
œ
Å
Tenor
b
V b b b 42 œ
Å
Bas
p
? bb 2 ˙
bb 4 ˙
bb
&bb œ œ œ
ser på dig,
˙
˙
œ œ œ œ
œ
nå - gon en - da
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
Å
6
œ
Om bland tu - sen stjär - nor
Å
Alt
∑
P
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
tro på den stjär-nans
˙
˙
œ
me
˙
˙
œ
-
ning,
˙
˙
œ œ œ œ œ
tro hen-nes ö - gas
œ
Œ
œ
glans.
b
& b bb œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
bb
&bb œ
œ
œ
œ
œ
œ
Å
œ
œ
n˙
bb
Vbb œ
œ
œ
nœ
œ
nœ
œ
œ
A˙
? bb ˙
bb ˙
Å
Å
˙
˙
˙
Å
Utgiven av Arrak musik. www.arrakmusik.se
CL003
œ
œ
Om bland tusen stjärnor
2
b b b Fœ . œ œ œ
b
&
11
Du går ic - ke
F
bb b
& b œ
œ
œ
œ
en - sam.
œ œ œ œ
Stjär-nan har tu - sen
˙
œ
˙
b b Ḟ
b
V b
˙
˙
œ
? bb b
b
n˙
A
˙
œ
œ
œ
˙
A
œ
b
V b bb œ
? bb œ
bb
bland
˙
˙
,P
œ nœ
œ
œ
Å
nå - gon
nœ
œ
œ
œ nœ
nå - gon
œ
en - da
œ
œ
œ
œ
nå - gon
œ
œ
en - da
œ
œ
œ
œ
tu - sen
œ
œ
œ
œ
bland
œ
stjär - nor
œ
bland
œ
œ
œ
bland
œ
œ
tu - sen
œ
œ
tu - sen
stjär - nor
stjär - nor
œ
nœ
stjär - nor
nå - gon
en - da
en - da
Om
Om
F
∑
œ
Om
Å
œ
,P
œ
œ
œ
Om
, P
œ œ
œ
tu - sen
, P
nœ œ
Å
œ
œ œ œ
Lyck - lig du
œ
skå - da,
˙
˙
∑
œ
œ nœ
A
˙
œ
œ
Å
A
Ḟ
bb
&bb œ
bb
&bb
al - la på dig de
A
A
bb
&bb
vän - ner;
A
bb b b F
&
œ
17
œ œ œ nœ œ
œ
œ
A
œ nœ
œ
är
œ
œ
ser
på
dig,
œ
ser
œ
på
nœ
dig,
œ
nœ
œ
ser
på
dig,
œ
œ
œ
ser
på
dig,
œ
och
œ
Köp hela arrangemanget hos arrakmusik.se (fyra sidor)
CL003