Presentation av Videosprånget på Nyheternas husmöte

advertisement
Videosprånget presenterar:
U
N
T
S
U
J
R
E
T
S
N
Ö
RÖRELSEM
Specialtillverkning
Format för rörlig bild som inte är
optimerade för BC utan fyller
publikens digitala behov.
Vad behöver publiken?
● Statistik, kontinuerligt
● SIFO, fokusgrupp + djupintervju, 19 pers, aug 2015
● Enkät på SVT Nyheter, 1199 pers, sept 2015
et
h
Publikens mottag lig
Uppdatering står i centrum för
publiken men behoven av nyheter
skiftar under dagen
Källa: SIFO
Snabb och effektiv översikt
● 71 procent “vill se om det har hänt något”
● 28 procent önskar kort och koncis nyhetsvideo
● 23 procent ser inte klipp för att de tar för mycket tid
● Del av morgonrutin och “harehäntnått-paus”
Källa: SIFO och SVT-enkät
Möjlighet till djupdyk
● 16 procent vill se
fördjupande innehåll
● När tempot tillåter
och i “rätt miljö”
Källa: SIFO och SVT-enkät
Publikens skiftande behov
FÖRSTRÖELSE
GEMENSKAP
UPPDATERING
KUNSKAPSTÖRST
STÅ UT
Källa: SIFO
Superblodmåne
● Inspirerande nyhet
med häftiga bilder
● Spontanklickning
som ger speciell
kunskap
Källa: SIFO
Försvaret
på Gotland
●
●
●
●
Fördjupad kunskap
Förstå stora sammanhang
Saklig och faktaorienterad ton
Specialkunskap för den kunskapstörstande
Källa: SIFO
4-årig ryttarinna
från Vindelånäset
●
●
●
●
Beröra mig
“Riktiga människor”
“Inte bara elände”
Fördjupad förståelse
som gör mig delaktig i
en gemenskap
Källa: SIFO
a
n
M
“ ●
sp
rea
Roa mig
Kändisar och snackisar
d”
●
● Förströelse-gemenskap
● Positiv ton
Källa: SIFO
Köris-löst
Digital nyhetsvideo får ta den tid
den kräver men måste vara koncis
“Inte en massa bla bla innan man
kommer till saken”
Källa: SIFO och SVT-enkät
t
e
e
d
d
a
l
a
t
b
t
i
n
o sm
t
f
A
● Viktigast för 63 proc är att videon inte har annons
● “Att den inte ger intryck av att vara vinklad”
● Skepticism mot sensationsrubriker
Källa: SIFO och SVT-enkät
Trovärdig men tråkig
Sussie: Oftast långtråkiga och ointressnta röster som gör att
man inte lyssnar ordentligt
Mats (åttiotalist): Generellt väl presenterat. Ja, det känns som
det nyhetsspråk jag är uppväxt med ungefär
Källa: SIFO
sjä
”
v
l
p
p
i
l
k
ar
t
r
a
t
s
t
n
ce tiden
o
r
p
t
t
t
i
2
t
g
i
5
t
d
t
r
r
t
ä
ä
a
v
v
l
l
i
o
a
t
r
r
t
a
k
s
v
a
rs ntas ntera hang
O
an
●
vä rese
r
m
ö
m
● F åste p ett sa
i
● M ättas
● S
e
s
ill
“V
Källa: SIFO och SVT-enkät
Ge någonting mer än texten
● Störs
ta skälet
(27 proc
video är
ent) till a
a
t
t
d
tt inte sta
e
n
● 76 pr
u
p
p
l
e
rta en ny
v
s vara e
ocent läs
hetsn upprep
er helst
ning av t
en artike
exten
l
Källa: SVT-enkät
Hjälp publiken!
● 59 proc är mest angelägna att se en “videoguide för
en nyhetshändelse”
● För gruppen 16-19 är “att videon är fördjupande” det
näst viktigaste alternativet att titta på klipp
Källa: SVT-enkät
Väcker känslor
● Upplevs av vissa som ett hinder
● “Lätt att bli manipulerad”
● “För starka bilder”
Källa: SIFO och SVT-enkät
Ljud önskas inte alltid
● Att video kräver lurar ser vissa som ett hinder
● 17 procent startar inte video för att slippa ljud
● Var och när videon är tänkt att ses kan hjälpa
dig att bedöma behovet av ljud
Källa: SIFO och SVT-enkät
Svik inte publiken
● 10 procent anger att video
inte uppfyller förväntningarna
● 23 proc: Tar för mycket tid
● “Tar för mycket datatrafik”
● “Äter mycket batterier”
Källa: SIFO och SVT-enkät
Ljus framtid?!
21 procent i gruppen
de tar till sig nyheter
jämfört med 7 procent
16-19 år svarar att
bättre i videoform,
för alla svarande
Källa: SVT-enkät
Gör publiken till stamkund
● Färre men bättre rörliga bilder
● Förvalta publikens förtroende för SVT som gatekeeper
Färdiga?
● Inte på långa vägar!
● Fredag 10.00 i Infostudion - djupdyk i siffrorna
s
a
w
t
e
g
n
å
r
p
s
o
Vide
!
e
r
he
[email protected]
[email protected]
Download