PRESSMEDDELANDE 31 MAJ 2016
NU LANSERAS COM HEM-KOLLEN
-Tonårsföräldrar halkar efter i digitaliseringen
Nu släpps den första Com HemHem-K ollen – en rapport som beskriver det digitala
välmåendet i Sverige. Rapporten är ett samarbete
samarbete mellan Com Hem och TNS Sifo och
baseras på intervjuer med 2 5 00 personer.
personer . Insikterna presenteras i Com Hems index
för digitalt välmående, som visar tillgånge
tillgången , kunskapen
kunskapen och attityden
attityden till internet.
internet.
Dessutom undersöker Com HemHem-Kollen hur vi använder Internet 2016,
2016, den
uppkopplade familjen och hur långt internet of things har kommit i hushållen.
Det första indexet hamnar på 82,3 på en skala till 100. Kvinnor har något lägre index än
män och även personer över 60 år halkar efter. Något som utmärker grupper med lågt
index är att de inte känner sig trygga på nätet och att det är ovanligare att de tycker att
digitaliseringen förbättrat deras livskvalitet. I gruppen med lägre index tycker 5% så, vilket
kan jämföras med grupper med högre index där 28% instämmer helt att digitaliseringen
har förbättrat deras livskvalitet.
Resultatet visar också att det i den fjärdedel med lägst digitaliseringsindex finns en
överrepresentation av tonårsföräldrar som upplever sig ha halkat efter när det gäller ny
teknik. Tonårsföräldrar tycker ofta att det är svårt att sätta regler kring
internetanvändande för sina barn och 53% uppger att det är problematiskt att de inte vet
vad barnen gör på internet.
”Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket ger oss unika
insikter kring hur det står till med digitala välmåendet i Sverige. Med Com Hem-Kollen vill
vi initiera en diskussion med övriga telekombranschen, politiker och andra intressenter kring
fördelar och nackdelar med digitaliseringen. Det finns många intressanta och ibland även
förvånande resultat i rapporten som jag hoppas att många kommer tycka är intressanta,”
säger Anders Nilsson, VD på Com Hem.
Andra intressanta insikter från Com HemHem-kollen
Den uppkopplade familjen
•
•
•
•
59% anser att de mest positiva effekterna av barns internetanvändande är att de
hänger med i samhällsutvecklingen.
75% tycker att internetanvändande gör deras barn alltför stillasittande.
44% av föräldrarna lägger aldrig upp bilder på sina barn på sociala medier.
54% använder inte mobiler eller surfplattor vid matbordet.
Så använder vi internet 2016
•
•
•
37% av alla ungdomar mellan 18-29 är kritiska till hur utvecklingen av digitala
tjänster har påverkat deras liv och 67% i åldersgruppen använder sociala medier
som sin huvudsakliga kanal för att ta del av samhällsdebatten.
Endast 22% av de över 60 år har inte haft kontakt med någon samhällsfunktion,
som exempelvis Skatteverket via internet under de senaste 12 månaderna
76% bokar resor och hotell online, vilket är den vanligaste tjänsten man använder.
70% är aktiva i sociala nätverk. 12% handlar livsmedel och 8% dejtar online.
Internet of things
Det är en bit kvar till att det uppkopplade hemmet blir verklighet. Av de uppkopplade
prylarna i hemmet är mobiltelefon vanligast med 92% följt av dator 88% och surfplatta
61%. Endast 3% uppger att de har uppkopplade vitvaror och 2% har uppkopplade
ljuskällor. 4% uppger att de kan styra motorvärmare, värmesystem eller sin tv via en app.
Information till redaktionen:
Frukostseminarium
Seminarium och paneldiskussion i Stockholm den 1 juni kl 08:00-09:15, Flemminggatan 18.
Paneldiskussion med Sara Öhrvall, Kristina Axén-Olin, Teres Lindberg och Erik Ottosson.
För mer information och anmälan skicka e-post till [email protected]
Com Hem i Almedalen
”Är Sveriges ställning som ledande IT-nation hotat?”
Måndagen den 4/7 kl 11.00-12.00
Plats: Dagens Industri, Donners Plats 2.
För ytterligare information, kontakta:
Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
[email protected]
TNS SIFO
Alexander Sovre, affärsområdeschef
Tel: 0707-52 07 35
[email protected]
Om Com Hem
Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och
företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör
Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp
till 1 Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play.
Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 arbetar inom
kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre
dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under
2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq
Stockholm. www.comhemgroup.se