Frukostseminarium:
Kognitivt Internet of Things
Vår uppkopplade värld och enkelheten med den nya tekniken ger helt nya möjligheter till hur vi
tillverkar och säljer våra produkter och tjänster, samt hur vi opererar våra företag. De uppkopplade
sakernas internet påverkar alla branscher. Vilken roll ditt företag agerar i ert ekosystem påverkar er
position i branschen nu och i framtiden.
Den 3 februari kl 8.30-10.00 hos oss i Kista bjuder vi in till frukostseminarium för att diskutera Kognitivt
Internet of Things och hur det påverkar er bransch. Seminarierna inleds med en kort presentation av hur
IBM ser på möjligheterna idag och framtiden och vad vi gör hos andra kunder runt om i världen. Detta
följs av frukost och breakout sessions för Försäkring, Industri 4.0, Smarta byggnader, Smart underhåll,
Den uppkopplade staden, och Från produkt till tjänsteportfölj.
Vi hoppas att just du vill komma till oss i Kista!
Registrera dig här för eventet. Om du inte kan närvara vid eventet men vill förstå vad IBM gör inom
Internet of Things, vänligen kontakta Zandra Nilsson, IoT Leader Sweden [email protected]
Välkommen