Företag blir effektivare med interna sociala medier

advertisement
8
ANNONS
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING
ANNONS
Pär Åberg
> Vd
Antal anställda : ca 55 anställda.
Omsättning: 50 Miljoner.
Verksamma sedan 2000
Tjänster: Konsultbolag.
Verksamma i: Stockholm, Uppsala.
Hemsida: www.edgeguide.se
IBM Connections är social programvara för företag som gör att man på
ett enkelt sätt kan nå kolleger,
kunder och samarbetspartners. Det
kallas ibland för »Social Business«.
IBM Connections
· Samlar och distribuerar kunskap i
hela organisationen.
· Fångar upp ostrukturerad information från diskussioner, dokument och projekt.
· Ger bättre beslutsunderlag.
· Ökar innovationstakten.
· Ger tillgång till ett stort nätverk
och rätt information i rätt tid.
· Ger förslag på var och hos vem
kunskapen kan hittas.
· Är ett dagligt arbetsverktyg för
projektgrupper och avdelningar.
· Frigör information över gränserna
mellan olika delar av organisationen.
EDGEGUIDE AB
Företag blir effektivare
med interna sociala medier
– Sociala medier skördar massiva framgångar när det
gäller privat kommunikation och som ett växande verktyg för riktad marknadsföring. Nu börjar det också användas internt inom företag för att utveckla organisationens kunskap och skapa en effektivare
kommunikation, säger Pär Åberg.
» Det här är definitivt en trend som växer
sig starkare. Vi arbetar med att bygga sociala intranät åt företag och har redan kunder
som infört det här i stor skala. Det är ett business case för dem. De sparar tid, blir effektivare, och de blir duktigare och bygger kunskap som bevaras och utvecklas. Vi arbetar
med att bygga sociala intranät åt företag,
framför allt med IBM Connections som är
den i dag mest välutvecklade plattformen
för »Social Business«.
En grundläggande tanke med att använda sociala medier internt på företag är
att snabbt hitta kunskap som finns någonstans i organisationen, vilket annars
kan vara mycket svårt, särskilt om det är
en stor organisation. Företag kan ha anställda i hela världen. Men de flesta av
dem känner inte varandra och finns kanske i olika länder.
– Med ett socialt intranät kan de hitta
varandra och börja utbyta kunskap. Medarbetarna bygger communities för olika
intresseområden för att nå andra anställda med samma intressen. Det kan till exempel vara en specifik kund, maskiner på
en produktionslina, eller produktutveckling. En anställd kan vara medlem i många
olika communities.
– Systemet är också tillräckligt intelligent för att kunna rekommendera två olika
medarbetare att ta kontakt med varandra.
Det sker med utgångspunkt från vad de arbetar med, vilka kunder de har, vilka intressen, och ytterligare ett antal faktorer.
Det handlar också om att kommunicera effektivare. I stället för att hundratals
e-postmeddelanden ska behöva skickas
mellan en mängd personer i samband
med en händelse eller kanske ett styrelsemöte, kan en effektivare kommunikation
ske på ett och samma ställe där alla ser
vad alla andra har sagt. Allt finns dokumenterat på ett ställe och informationen
ligger kvar efteråt.
– För att genomföra en sådan här reform krävs det en beteendeförändring i
organisationen. Det kan gå dåligt om man
bara betraktar det här som ett IT-projekt.
– Intresset för sådana här lösningar
ökar. Det stöds av att människor har
vana från privatkommunikation på exempelvis Facebook. Det här kommer
breda ut sig starkt på företag och organisationer under de närmaste åren, säger Pär Åberg.
Download