Hur digitaliseringen och globala regleringar har inverkat

advertisement
the document title
Hur[Type
digitaliseringen
och globala regleringar har inverkat
HeadAr
på bankbranschen
Melina Grönholm
Arcada, University of Applied Sciences, Helsinki, Finland
MÅL
RESULTAT
Den allt mer snabbväxande informationstekniska
utvecklingen har medfört stora förändringar i bankernas
verksamhetsmiljö under senaste åren. Digitaliseringen ses
numera som en nödvändighet och företag är tvungna att
skapa digitala kanaler för att hålla konkurrenskraften i en
allt mer digitaliserad värld. Digitalisering och
globaliseringen är de nya stora förändringskrafterna i
dagens värld. Den globala världen leder till att det uppstår
nya problem som påverkar bankverksamheten och också
kunderna. Målet med examensarbetet är att redogöra för
den pågående övergångsfasen inom bankbranschen, det
vill säga vilka förändrinagr digitaliseringen och globala
regleringar har medfört inom bankbranschen.
Resultaten visar att digitaliseringen och globala
regleringar inverkar på bankverksamheten främst genom
att ändra på kundernas behov och beteende, bankernas
verksamhetsmiljö och konkurrensen. Digitaliseringen
utökar även bankernas lönsamhet och tillväxt. Bankerna
och deras kunder är idag mycket mer internationella på
grund av globaliseringen, vilket har skapat flera
regleringar bland annat angående penningtvätt och
finansiering av terrorism.
METODER
För att kunna undersöka vilka förändringar den
teknologiska utvecklingen och globala regleringar har
medfört inom bankbranschen, görs arbetet som en
kvantitativ undersökning. Som källor används det
undersökningar, Internetkällor samt böcker. Vad det gäller
digitalisering hänvisar arbetet främst på Internetkällor,
eftersom det inte finns mycket tryckt material om ämnet.
Här ryms t.ex. en graf eller bild
SLUTSATS
Det har gjorts undersökningar om att digitalisering och
globalisering är de största trenderna som formar dagens
banker och ämena går ofta hand i hand. Globaliseringen
och digitaliseringen medför att under de kommande åren
kommer bankbranschen att stå ut för många utmaningar.
Here you can attach e.g. a graph or an image
6
4
2
0
JAN-MAGNUS JANSSONS PLATS 1, FIN-00560 HELSINGFORS, TEL: +358 (0)20 769 9699 FAX: +358 (0)20 769 9622
www.arcada.fi
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards