Dokumentattion E-hälsa internet självhjälp

advertisement
Wordcloud –Digitalisering 18
oktober
Vad behövs? ”Drivers” för implementering
Bättre stöd och hjälp för personer
Rätt omfattning och kvalitet
Coaching
Träning/utbildning
Urval
Stöd från högsta
ledning
Integrerade &
kompensatoriska
Stödjande
adminstration
Systematisk
uppföljning
Ledarskap
Teknisk expertis
Transformativt
© Fixsen & Blase, 2008
Segmentering
 Utmaning
Nå de som är intresserade – kanske börja med proaktiva?
Erbjuda en hel palett av tjänster
30-40% skulle säkert dra ordentlig nytta av insatser mot psykisk ohälsa hur presenteras erbjudandet kring att arbeta med sin egen psykiska ohälsa?
 Lösning
Cityhälsa Centrum – TeleQ – beteendehälsan på stört/psykolog in
(Norrköping)
Kompetens
 Utmaning
1. Ny kunskap behövs, digitalt - ett nytt kunskapsområde i sig (hur kan man
arbeta?)
2. Möjlighet för nya typer av roller – digitalisering för kunskap
3. Hur upprätthålla evidens och kompetens – behöver detta koncentreras?
 Lösning
1.
Ger förutsättningar för uppskalning - bredare och snabbare och kan på
sikt möta personalbrist
2.
Man kan också använda digitalisering för kompetensutveckling
3.
Öka kunskap om hur man kan använda ersättningsmodeller proaktivt
Ledarskap
 Utmaning
1. Delaktighet och förståelse för detta område är svagt utvecklat
2. Hur skapar man uppföljning och nyfikenhet hos chefer och ledare
3. Mer tid och uthållighet kräver resurser och prioritering under en längre
tid för att klara en transformation
 Lösning
1. Ansvariga chefer för olika funktioner måste aktiveras och utses
2. Tryck för att se förändring
3. Arbetet måste drivas på högre ledningsninvå
Organisation
 Utmaning
1. Ersättningsmodellerna är väldigt viktiga
2. Personalbrist skapar små förutsättningar för förbättringsarbete
3. Attraktivt eftersom man kan förse befolkningen med insatser öga till öga, det blir
närmare i glesbygd
4. Hur skapas tydlig förvaltning och ägarskap långsiktigt (privat/offentligt)
 Lösning
1. Politiska beslut och resurser behövs (Kan man visa att detta blir billigare, på vilken
sikt?)
2. Behövs en satsning från regionen som helhet
3. Ersättningsmodell – kan användas proaktivt
4. Samordnad kunskap genom hela styrkedjan (t.ex. segmentering)
Olika modeller för införande
 Jönköpings Län
 Östergötland
 Kronoberg
Download