Handledarutbildning för skolans digitalisering

advertisement
Skola | Handledarutbildning
HANDLEDA
LEDA OCH LÄRA I TEKNIKTÄTA KLASSRUM
DIGITALT BERÄTTANDE
KRITISK ANVÄNDNING AV NÄTET
SÄKER ANVÄNDNING AV NÄTET
Handledarutbildning för skolans digitalisering
Atea har utbildat handledare sedan 2013 i syfte att stödja det organiserade kollegiala lärandet. Handledning som
metod för att utveckla undervisning och lärande med digitalt stöd är en bevisad effektiv form för lärares lärande och
i och med Skolverkets nya riktlinjer har kombinationen av handledning och IKT getts en ännu tydligare plats i skolutvecklingsarbetet.
Med ledning av it-strategier och uppdaterade läroplaner erbjuder vi en utbildning för grund- och gymnasieskolan som stöttar i
arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram.
Anslaget i momenten är praktiskt, men alltid inramat av diskussioner kring hur verktygen bör användas för att ge bäst effekt för
elevernas lärande.
Mål
Omfattning
Efter genomförd utbildning har du:
• Kompetens att som samtalsledare leda det kollegiala lärandet.
• En fördjupad insikt kring lektionsdesign med digitala verktyg.
• En ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer läran
Åtta dagar, med möjlighet att kombinera de ingående momenten så att det matchar det behov som finns i verksamheten. Utbildningen är organiserad i block och vi specialdesignar gärna
upplägget för er. Hur ni vill kombinera och planera innehållet
bestäms i samråd med oss.
Innehåll
Handleda - 2 dagar
• Introduktion lärportal digitalisering
• Att leda samtal
• Handledarövningar
AT EA : 2 0170 2 27
Leda och lära i tekniktäta klassrum - 2 dagar
• Internets möjligheter
• Kunskapsteorier
• Verktyg för Bedömning för lärande
• Digital didaktisk design
För mera information kontakta din lokala skolspecialistsäljare.
atea.se/skola
Digitalt berättande - 2 dagar
• Publicering
• Sociala medier
• Formellt/informellt lärande
• Digitalt berättande
Kritisk användning av nätet - 1 dag
• Medie och informationskunnighet
• Källkritik och sökskola
• Nya publiceringsformer
Säker användning av nätet - 1 dag
• PUL
• Etik på nätet
• Ungas nätvanor
Download