Innehåll och mål kurs 3 vt17

advertisement
Sva grundläggande kurs 3
Innehåll:
Du tränar att läsa, skriva, höra och tala under kursen.
Läsa: Fakta. Berättande texter, artiklar, roman.
Skriva: Skriva och sammanfatta olika typer av texter med
betoning på språkriktighet.
Tala: Boksamtal. Muntlig presentation av en känd svensk
person.
Höra och förstå: Fakta, reportage, krönika.
Grammatik: Adjektiv-komparera och böja. Nutids- och
dåtidssystemet. Ordföljd i huvudsatser och bisatser..
Enklare transitiva/intransitiva verb och partikelverb.
Mål med kursen:
 förstå och sammanfatta olika typer av texter
 skriva berättande, diskuterande/argumenterade texter
 kommentera, värdera och diskutera innehållet i en roman
 förstå och formulera sammanhängande tal
 använda ord och fraser för att skapa struktur och
sammanhang
 använda språkliga strategier och hjälpmedel i olika
sammanhang
 kunna välja och sammanställa fakta från olika källor samt
resonera kring källornas användbarhet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards