Internet of Things (IoT) – Elpress uppkopplade produkter

advertisement
Sedan 1959 utvecklar, tillverkar och marknadsför vi kompletta kontaktpressningssystem för elektriska
ledarförbindningar. Elpress Gruppen bestående av affärsområdena Elpress och Kablema Komponent ägs av
Lagercrantz Group AB. Elpress huvudkontor och fabrik ligger i Kramfors, Sverige. Kablema komponents kontor
ligger i Stockholm.
Internet of Things (IoT) – Elpress uppkopplade produkter
Utvecklingen sker i snabb takt och antalet uppkopplade enheter i Sverige fördubblas varje år. Enligt Ericsson
uppskattas antalet uppkopplade enheter globalt vara 50 miljarder år 2020. Att utvecklingen har accelererat de
senaste åren kan främst härledas till lägre prisnivåer och tekniska framsteg inom sensorer, kommunikation och
mikroprocessorer.
För företag inom den svenska tillverkningsindustrin blir det allt viktigare att anpassa produkterna till IoTutvecklingen för att kunna erbjuda nya värdeskapande tjänster såsom till exempel övervakning och styrning på
distans. Frågor att besvara i exjobbet:
•
•
•
•
Hur kan Elpress produkter anpassas för IoT? Vilka tekniska möjligheter finns? Vilka nya innovativa tjänster kan erbjudas med hjälp av IoT? Hur kan framtida affärsmodeller se ut och vilka konsekvenser får det? Hur kan framtida marknader se ut? Arbetet avgränsas tillsammans med elever och handledare. INTRESSEANMÄLAN Har du frågor är du välkommen att kontakta Anders Mannelqvist på telefon 070-289 50
58. Det går även bra att kontakta oss via mail.
Skicka din ansökan via e-post till: [email protected] Sista ansökningsdag: Intervjuer sker löpande Ort: Kramfors Webbplats: www.elpress.se 
Download