Vi samarbetar med Ideverkstan Kramfors när vi

advertisement
”Vi samarbetar med Ideverkstan
Kramfors när vi behöver hjälp
med nya laterala uppfinningar,
dvs att tänka utanför boxen”
Vi samarbetar med skolan från lågstadiet – gymnasiet,
då barn och ungdomar är viktiga för vår kommuns och
företagens framtida kompetensförsörjning! Ideverkstan
består av Rigmor Strömberg och Maria Melander. Vi har
av kommunens BKU förvaltning och nämnd fått uppdraget att sprida ett entreprenöriellt förhållningssätt till barn
och personal på Kramfors kommuns grundskolor.
Rigmor Strömberg
Maria Melander
Download