Respiratorius

advertisement
_________________________________________________________________________________________
Pressmeddelande
Lund den 28:e mars 2017
Amerikanska patentverket godkänner ytterligare patent för
RESP3000
Respiratorius meddelar att det amerikanska patentverket utfärdat ett Notice of Allowance för en
avdelad patentansökan gällande RESP3000-serien, som är utvecklad för att användas för
kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Det beviljade patentet innehåller krav för ett utökat
produktskydd och är i kraft till december 2031.
Substanserna i RESP3000-serien binder specifikt till mitokondrier och eftersom hjärtmuskulaturen är rik på
mitokondrier finns goda förutsättningar för kontrastrika och detaljerade PET-bilder av detta organ, vilket också
bekräftats i den genomförda ”proof of concept” studien.
Markörer till PET kameror attraherar idag ett stort intresse ur ett diagnostiskt perspektiv eftersom bilderna ger
en utmärkt upplösning samtidigt som stråldosen kan hållas låg. Detta har bidragit till en marknad i kraftig
tillväxt med en estimerad storlek på 4 miljarder USD 2018, och en hög aktivitet i branschen.
”Det nya patentgodkännandet i USA stärker ytterligare patentskyddet för RESP3000 på den i särklass
viktigaste marknaden, säger VD Johan Drott i en kommentar”.
Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 mars 2017
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
[email protected]
Christer Fåhraeus
Ordf. Respiratorius AB
+46 705-60 90 00
[email protected]
Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot
bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.
POST AND VISITING ADDRESS
Respiratorius AB | Medicon Village | Scheelevägen 2 | SE-223 81 Lund | Sweden
Download